MENU

Indplacering for foråret 2016

Indplaceringen til forårets turneringer er nu på plads for senior og gammelmandsturneringen 7M og 11M


Indplaceringen for foråret 2016 er nu klar. Foto: Nikolaj Ustrup

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til turneringer for foråret 2016

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort. 

Senior:
11. mands
7. mands

Gammelmand:
11. mands
7. mands

Ungdom:

Indplaceringer for foråret 2016 offentliggøres fredag den 20. november 2015, kl. 15:00.
Årsagen til den senere udmelding er, at DBU Københavns turneringsudvalg er nødt til afvente, at de sidste turneringskampe for ungdom afvikles i weekenden 14. - 15. november 2015.

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 7 - 19. februar 2016, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser:

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest

fredag den 20. november 2015, kl. 09:00 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Log ind