Nu kan du tilmelde hold til efteråret 2015

DBU København har åbnet for tilmelding til samtlige ungdomsrækker og børnerækker i efteråret 2015 samt laveste voksen-rækker

Selv om der resterer masser af kampe i forårssæsonen er det allerede nu, der skal tilmeldes hold til efterårssæsonen. 

Der er nu åbent for holdtilmelding til efterårsturneringen. Sidste tilmeldings-frist er fredag den 12. juni 2015 via KlubOffice.
Trukne hold i forårsturneringen vil ikke blive overført til efterårsturneringen, men skal tilmeldes som nye. Hvis du er i tvivl om, hvilke hold klubben har tilmeldt, kan du se en oversigt på www.dbukoebenhavn.dk i spotboksen ”Turneringer og resultater”.

Alle hold, der har gennemført forårsturneringen i nedenstående rækker, er forhåndstilmeldte og skal derfor ikke tilmeldes på ny:

11 mands senior
7 mands senior
7 mands ældre

Nye hold skal tilmeldes til laveste række for den respektive aldersgruppe.

I forbindelse med de overgang til nye spilleformer og ungdomsårgange sker der/skal der ske følgende for efteråret 2015:

U19 Drenge (97/98) 11M Efterår      
Alle hold skal tilmeldes
 
U19 Drenge (97/98) 7M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
 
U17 Drenge (99/00) 11M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
 
U17 Drenge (99/00) 7M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
 
U16 Drenge (00) 11M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
 
U16 Drenge (00) 7M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
 
U14 Drenge (01) 11M Forår
Overføres til U15 Drenge (01) 11M Efterår
Kun nytilmelding laveste række
U15 Drenge (01) 7M Efterår 
Alle hold skal tilmeldes
 
U13 Drenge (02) 8M Forår
Overføres ikke til U14 Drenge (02) 11M Efterår     
Alle hold skal tilmeldes
U12 Drenge (03) 8M
Overføres ikke til U13 Drenge (03) 8M Efterår
Alle hold skal tilmeldes


U19 Pige (97/98) 11M Efterår           
Alle hold skal tilmeldes
U19 Pige (97/98) 7M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
U17 Pige (99/00) 11M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
U17 Pige (99/00) 7M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
U15 Pige (01/02) 11M Efterår
Alle hold skal tilmeldes
U13 Pige (03) 8M Efterår
Alle hold skal tilmeldes


DBU Københavns turneringsudvalg vil ved sin fastlæggelse af rækker tage udgangspunkt i klubbernes egen tilmelding, men hvor der skal ske en tilpasning i forhold til antal tilmeldte hold, vil der blive skelet til klubbernes placering i forårets turneringer.
Klubberne må regne med, at deres afgivne ønsker om indplacering på et bestemt niveau ikke i alle tilfælde kan opfyldes.

Klubber (hold), der ikke ønsker at deltage i turneringen 2015/16, har mulighed for gebyrfrit at framelde (trække) holdet ved skriftligt besked til DBU København på turnering@dbukoebenhavn.dk senest fredag den 12. juni 2015, klokken 12:00.

Ungdomshold, der har søgt til Fællesrækker for Ungdom 2015/16, skal ikke tilmeldes. Holdene vil automatisk komme i betragtning til en plads i DBU Københavns rækker i den pågældende aldersgruppe, hvis de ikke får plads i fællesrækkerne. Husk at anføre ønske om spilletid og spilledag i forbindelse med tilmelding.

DBU København forventer senest, at kunne offentliggøre indplaceringerne for efteråret 2015 i uge 26.


Log ind