Repræsentantskabsmøde: To nye bestyrelsesmedlemmer

Det årlige repræsentantskabsmøde i DBU København forløb efter planen med en god debat mellem klubber og bestyrelsen samt to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Vagn Christensen modtog DIF's ærestegn efter 25 år i DBU Københavns bestyrelse. 

Formandens beretning

Scandic Hotel Sydhavn var ramme om DBU Københavns repræsentantskabsmøde, der traditionen tro startede med formandens beretning. DBU Københavns formand, Henrik Ravnild, fortalte om DBU Københavns udvikling og de mange indsatsområder som unionen i dag dækker. Turneringer var et af flere punkter som formanden fremhævede. Her var den nye struktur i DS/KS et emne ligesom behovet for mere fleksible turneringsformer og stævner, der kan tilgodese de spillere, som ikke er så fokuseret på resultater og oprykninger, er et område som bestyrelsen vil arbejde videre med. Pigefodbolden, der er udfordret i København, blev også fremhævet som et vigtigt indsatsområde i de kommende år, hvor et tættere samarbejde mellem lokalunionerne er en mulighed som DBU København afsøger.

Bedre idrætsfaciliteter er afgørende, hvis de københavnske klubber skal fortsætte den flotte medlemsfremgang i de kommende år. DBU Københavns formand gjorde det klart at man arbejder tæt sammen med kommuner og politikere for at sikre, at idrætten tænkes ind i nye projekter og at man ser på nye løsninger og innovative tiltag, der kan skabe bedre udnyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter. Som eksempel nævnte formanden muligheden for at lægge kunstgræs på stadionbaner som det allerede er sket på Frederiksberg stadion.

Fodbold er af forskere blevet betegnet som den sundeste motionsform og dette skal synliggøres. Formanden opfordrede alle omkring fodbolden til at se mulighederne i den nye skolereform, men han kom også med en klar udmelding til skolelederne – børn skal have mulighed for at nå til træning i deres lokale fodboldklub på trods af de længere skoledage.

Den største trussel mod fodbolden, matchfixing, var et andet område som formanden berørte i sin beretning. Her blev det slået fast at man fra DBU´s side vil slå hårdt ned på matchfixing, der skal have alvorlige konsekvenser, da det er med til undergrave fodboldens værdier. Her henvendte formanden sig også til politikerne med en opfordring om at tage matchfixing mere alvorligt end det er tilfældet i dag. 

To nye bestyrelsesmedlemmer

Efter beretningen blev ordet givet frit til de 127 deltagere, der fik mulighed for at kommenterer på årets beretning. Bedre pigefodboldturneringer, en styrkelse af DS og KS samt muligheden for omgåelse af reglerne med de elektroniske holdkort og implementering af spillerpas var nogle af de emner som repræsentanter fra bl.a. Skovshoved IF, AB Tårnby og Tårnby FF bragte på banen for bestyrelsen, der i det kommende år vil arbejde videre med de indkomne forslag. Repræsentanter fra kløvermarkens klubber argumenterede desuden for en ugennemsigtig og uforståelig udelukkelse af andre klubber i forbindelse med fordeling af banetider på den ny etablerede kunstgræsbane ved Sundby BK. DBU København blev appelleret til at gå ind i sagen.

DBU Københavns regnskab og budget for det kommende år blev godkendt uden bemærkninger fra salen. Og så var det blevet tid til valg til bestyrelsen, hvor Vagn Christensen gik af efter 25 år i bestyrelsen. Her havde bestyrelsen på forhånd anbefalet, Jesper Gradert, der i mange år har siddet med i DBU Københavns turneringsudvalg, som nyt medlem. Hans kandidatur fik følgeskab, da Tobias Ilum fra BK Vestia stillede op til bestyrelsen og fik opbakning af klubbens formand, Søren Vesterbæk. Efter en kort pause og tale fra begge kandidater valgte bestyrelsen at udvide bestyrelsen, der fremover vil bestå af 9 personer.

Tak til Vagn Christensen     

Årets repræsentantskabsmøde markerede også enden på en æra med et trofast medlem af DBU Københavns bestyrelse. Vagn Christensen takkede af efter 25 år i bestyrelsen og var på baggrund af sit store arbejde for den københavnske fodbold indstillet til DIF’s ærestegn. Thomas Bach fra DIF’s bestyrelse overrakte hæderen til Vagn Christensen, der sluttede repræsentantskabsmødet af med en klar tale rettet mod alle fodboldens interessenter. Her appellerede Vagn Christensen salen til at værne om fodboldens værdier.  

Se formand, Henrik Ravnild, beretning - klik her

Årets prisuddelinger - klik her


Log ind