IFK: Idrætten skal komme med fælles løsninger

Fra at være et DBU København-initiativ er Idrætsforum København nu en anerkendt idrætspolitisk aktør med nyt sekretariat.


Idrætsforum København har fået sekretariat og ny hjemmeside, hvor du kan læse om visioner og organisationen.

Der kommer omkring 1.000 nye borgere til København om måneden. Mange af dem vil i deres fritid gerne dyrke idræt. Så de møder op på idrætsanlæg og boldbaner, i haller og gymnastiksale, hvor de møder mange andre idrætsglade københavnere. For idrætten fylder i fritiden i København. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der frem mod 2028 skal bruges 2,7 mia. kr. på idrættens anlæg, hvis det nuværende niveau skal fastholdes. Derfor er der brug for en fælles stemme på idrættens vegne og med oprettelsen af et sekretariat har Idrætsforum København taget et stort skridt. 

Stor opbakning på stormøde
Vejen mod i dag, hvor Idrætsforum København har både sekretariat og ansatte, begyndte i 2010, da Københavnerudvalget blevet lukket ned. DBU København så, at der hér kunne opstå en udfordring for idrætten, og fik hurtigt flere med på idéen om et forum for den københavnske idræt. Opbakningen blev synlig på et stormøde på Københavns Rådhus, hvor borgmester Frank Jensen (A) mødte op sammen med repræsentanter fra 30 specialforbund under DIF.

Der blev nedsat en styregruppe, der fik DBU Københavns formand, Henrik Ravnild, som formand, med idrætspolitikere og DIF’s næstformand samt en arbejdsgruppe med konsulenter fra specialforbundene. Idrætsforum København var i gang som aktiv aktør for den københavnske idræt:

-Vi er blevet godt modtaget overalt. Vi har holdt møder med politikere, embedsmænd, fagfolk og lokaludvalg, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde. Vi har været vært for et vælgermøde og et møde om skolereformen. Også her var der stor opbakning. Den synlighed fortsætter, når vi fremover inviterer til bl.a. Idrættens Dialogmøder, som holdes fire gange om året. Her skal aktuelle emner tages op, og idrættens netværk skal styrkes, fastslår Søren Hemmingshøj.

Der skal bygges klogt
Faciliteter har stor fokus i Idrætsforum København virke. Når der skal bygges nyt, skal der tænkes på tværs af idrætsgrene, så så mange som muligt får gavn af nybyggeriet, mens de eksisterende faciliteter skal være tidssvarende og løbende vedligeholdt. Så de kan blive brugt. I den forbindelse er Idrætsforum København blevet inviteret til møde hos Kultur- og Fritidsforvaltningen for at tale om brugen af faciliteterne.

- Det nytter ikke at tale om nye faciliteter, hvis det viser sig, at de eksisterende ikke bliver brugt. Vi skal handle fornuftigt. Skal der bygges nyt, skal der bygges klogt. Idrætten skal præsentere fælles løsninger, hvor der er tænkt på selve idrætsudfoldelsen, men også på klub- og mødelokaler og plads til opbevaring af udstyr, lyder det fra Søren Hemmingshøj.

Flere kræfter til de mange idéer
Allerede i de første skitser for Idrætsforum København blev et sekretariat og ansatte et mål. De første år er der bl.a. trukket på stor velvilje fra særligt DBU København og otte andre specialforbund, der har stillet arbejdskraft til rådighed. Velviljen er nu udvidet med et økonomisk tilskud, der sammen med penge fra DIF’s Udviklingspulje udgør grundlaget for driften af sekretariatet. Her er journalist, Pernille Fløjstrup Andersen, deltidsansat som medarbejder. Med en baggrund inden for journalistik og kommunikation vil hun arbejde med Idrætsforum Københavns synlighed og kommunikation

- Med sekretariatet og ansættelsen af Pernille har vi fået et boost. Vi har nået et organisatorisk mål, og vi har fået flere kræfter til at arbejde med vores mange idéer og planer. Vi vil gerne styrke samarbejdet med lokaludvalgene, være aktive i udviklingen af relevante politikker og involvere os så tidligt som muligt i processerne omkring idrætsfaciliteter. Der er så mange ting, vi gerne vil. Til gavn for den københavnske idræt, siger Søren Hemmingshøj.

Du kan læse mere om Idrætsforum København på deres nye hjemmeside – klik her.


Log ind