Fakta om repræsentantskabsmødet 2015

DBU København afholder det årlige repræsentantskabsmøde mandag den 26 januar. Mødet afholdes på Hotel Scandic i Sydhavnen og indtil videre er 39 klubber tilmeldt.

DBU Københavns årlige repræsentantskabsmøde finder sted mandag den 26. januar 2015 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 SV. Mødet starter kl. 17:00.

42 klubber har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet og skal dermed være med til at præge udviklingen i københavnsk fodbold. På mødet vil DBU Københavns formand, Henrik Ravnild, holde tale ud fra årets beretning, ligesom DBU København vil behandle indkomne forslag og regnskabet. 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet udgiver DBU København en årsberetning for det forgangne år som du kan læse i en online version - klik her

Alle deltagere til repræsentantskabmødet vil modtage parkeringsbillet online via mail. 

Program:

17.00: Velkomst ved DBU Københavns formand, Henrik Ravnild

17.05: Repræsentantskabsmøde 2015                  

1. Valg af dirigent

2. Beretning om unionens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København

5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor

9. Valg af 2 kritiske revisorer

10. Eventuelt

19.00: Fællesspisning på Hotel Scandic Sydhavn

Følgende klubber er tilmeldt repræsentantskabsmødet:

AB Tårnby  AIK Frederiksholm B1903 B1908 B93
BK Frem  BK Skjold Brønshøj BK CBS Sport Dragør BK
FA 2000 FB Fremad Amager Fremad Valby  GVI
Hajduk SPUL Hakoah HB Hekla Hellas
HIK Husum BK Hvidovre IF Jægersborg BK KB
KFB KFUM Nørrebro BK Nørrebro United Skovshoved IF
Sundby BK Sundby KFUM Sønderbro Fight Tårnby FF Udfordringen
BK Union Valby BK Vanløse IF Aakanden GF CPH Youth FC
Vestia Kastrup BK  Østerbro IF    

Hvis din klub endnu ikke er tilmeldt, men ønsker at deltage skal man kontakte DBU Københavns administationschef, Jan Kristensen, jank@dbukoebenhavn.dk Log ind