Spilleregler 5M - ældre

Turneringsreglement for DBU København gælder også for Ældre 5M. Det hedder heri, at
§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelse af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 - og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i de særlige regler for disse.

I. Gyldighed og Turneringsadministrator

Gyldighed

1. Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU København.

Dispensationer fra regler

2. DBU København afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

II.-V. Sæson, Turneringsform, Stilling, Udeblivelse og Udtrækning af hold samt brug af "for unge spillere"

Turneringsformer

1. Udbydes både efterår og forår for M+70 samt M+75.

2. Turneringen afvikles i puljer med mindst 4 hold og med 1 kamp per spilledag.

Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

3. I rækker for M+70 må - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - benyttes 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. I rækker for M+75 må tilsvarende benyttes op til to spillere per kamp.

VI. Spilleberettigelse, Rangering af hold samt op- og nedrykning af spillere

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

1. Der er fri bevægelighed op/ned mellem de enkelte aldersgrupper for Ældre.

VII. Fastsættelse af kampe, Kampleder, Afbud, Bane, Mål og kampens afvikling

Planlægning af kampprogram

1. Hjemmeholdet fastlægger dag, tid og sted for kampens afvikling i KlubOffice. For hjemmehold med hjemmebane i Valby Idrætspark, på Kløvermarken eller Ryparken gælder, at DBU København fastlægger dag, tid og sted for kampens afvikling i KlubOffice.

2. Flytning af kampe sker ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU København spilletidspunkt og -sted. For hjemmehold med hjemmebane i Valby Idrætspark, på Kløvermarken eller Ryparken gælder, at flytning sker ved henvendelse til DBU København.

3. Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU København vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

Arrangement af kampe

4. Hjemmeholdet er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

Dommere

5. Hjemmeholdet sørger for kvalificeret dommer

6. Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen - ellers bør trænere/ledere/tilskuere opholde sig på sidelinjen.

Afbud til kamp

7. Afbud skal meddeles såvel modstander som DBU København senest 2 hverdage før stævnedagen og klubben opkræves et afbudsgebyr. Afbud efter denne frist pålægges et større afbudsgebyr svarende til det gebyr, der opkræves ved udeblivelse.

Banen

8. Banen skal overholde følgende mål: Idealstørrelse = 40x30 meter - mindst tilladte længde 30 meter, mindste tilladte bredde 20 meter. Målfeltet = straffesparksfeltet måler 13x5 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/"hatte".

9. Størrelsen for målene er 1,5 x 3,0 meter.

Kampens start og spillemæssige afvikling

10. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

11. Der gælder følgende afvigelser fra Fodboldloven omkring kampens afvikling:

a. Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banen midte - afstand for modstandere min.
5 meter. Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.

b. Off-side reglen anvendes ikke.

c. Frispark dømmes efter Fodboldloven - og alle frispark er direkte. Det er således IKKE tilladt
målmanden at samle tilbagelægninger og egne indkast op i hænderne i eget
straffesparksfelt. Sker det tildeles modstanderne et direkte frispark 8 meter fra mållinjen vinkelret ud fra hvor forseelsen blev begået. Afstand for modstandere min. 5 meter.

d. Straffespark tages midt for mål og 5 meter fra mållinjen. Afstand for modstandere min.
5 meter og bag bolden.

e. Målspark - samt frispark i eget målfelt - må udføres af målmanden som spark/kast og
er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom
målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den har rørt en anden spiller.

f. Hjørnespark: Afstand for modstandere min. 5 meter.

12. Spilletiden er 2 x 30 minutter.

Boldstørrelse

13. Der benyttes boldstørrelse 5.

Antal spillere, spilledragt, benskinner og forbud mod smykker

14. Et hold kan bestå af op til 8 spillere, hvoraf 5 må starte på banen. Der er fri udskiftning. Én af spillerne skal være målmand.

15. Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

16. Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

17. Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

18. Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

VIII. Kampresultat, Holdkort samt advarsler/udvisninger

Holdkort og resultatindberetning

1. Der skal udfyldes holdkort - sker elektronisk over KlubOffice, på Kampklar eller DBU App. Holdkort skal være udfyldt inden kampstart.

2. Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede afkrydsede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter kampstart. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

3. Kampens resultat indberettes i KlubOffice, KampKlar eller på DBU App. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på kampdagen.

Advarsler og udvisninger

4. Ved en advarsel ("gult kort") tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter. Spilleren må i den periode ikke erstattes på banen af en indskiftningsspiller.

5. Ved udvisning ("rødt kort") skal dommeren indberette denne til DBU København senest 2. hverdag efter kampen.