Særlige regler U16 Drenge reservehold

I. Navn og administration
 

§ 1.1 Turneringens navn er U16 Drenge Reservehold Øst. Turneringen udbydes af DBU Sjælland og DBU København. Den administreres af DBU København.

§ 1.2 Alle spørgsmål vedrørende turneringen rettes til og afgøres af administrator.

II. Deltagere

§ 2.1 I turneringen kan deltage klubber med minimum ungdomslicens til U17 Division eller Liga for drenge.

§ 2.2 De deltagende spillere er fra årgang 2008 eller yngre. Det er tilladt at benytte spillere fra årgang 2007 – benyttes der mere end 2 spillere aftales dette med modstander.

§ 2.3 Det er tilladt at benytte kontraktspillere i turneringen.

§ 2.4 Benyttede spillere er ikke omfattet af reglerne om op/ned-rykning af spillere, idet U16 Drenge Reservehold Øst ikke indgår i rangeringen af hold.

§ 2.5 Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at dennes/disses skriftlige accept foreligger. Ved klubskifte kan der, mod forudgående ansøgning, dispenseres for denne regel.

§ 2.6 Kampe i denne turnering låser ikke spillere i forbindelse med et klubskifte. En spiller, som har spillet en kamp i turneringen, må således gerne skifte klub, såfremt han ikke har spillet kampe i andre turneringer for klubben. 

III. Afvikling

§ 3.1 Turneringen afvikles som en halvårsturnering. Der foregår ombrydning efter 1. halvdel.

§ 3.2 De deltagende hold bliver af administrator inddelt i puljer af 4-5 hold. 

IV. Kampens indberetning

§ 4.1 Hjemmeholdet indrapporterer resultatet via KlubOffice eller DBU app.

V. Turneringsbestemmelser

§ 5.1 Stilling i turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes en gang) er prioriteringen:

1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.  

§ 5.2 Udvisninger bedømmes af administrator. En udvisning giver altid mindst én spilledags karantæne. Udviste spillere må ikke benyttes i efterfølgende kampe i U16 Drenge Reservehold Øst, før administrators afgørelse foreligger. Såfremt man ikke har hørt fra DBU København inden næste kamp i U16 Drenge Reservehold Øst, skal man kontakte administrator.

§ 5.3 Karantæner idømt for forseelser i U16 Drenge Reservehold Øst-kampe afvikles i nærmest følgende U16 Drenge Reservehold Øst-kamp(e). Uafviklede karantænedage efter holdets sidste U16 Drenge Reservehold Øst-kamp i de afsluttende runder, overføres til næste års afvikling af U16 Drenge Reservehold Øst turnering.

§ 5.4 Karantæner idømt for forseelser i ordinære turnerings- eller pokalkampe, kan ikke afvikles i U16 Drenge Reservehold Øst-kampe. Karantæner i en tidsbestemt periode samt på seks eller flere spilledage idømt i ordinære turneringskampe/pokalkamp gælder også U16 Drenge Reservehold Øst turneringen, men kan ikke afsones her. 

§ 5.5 Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke.

 VI. Økonomi

§ 6.1 Turneringsgebyret fastsættes hvert år af administrator og beløbet opkræves af administrator efter modtagelse af bindende tilmelding.

§ 6.2 Hjemmeholdet afholder alle arrangementsudgifter. Udeholdet afholder selv sine rejseudgifter.

VII. Udeblivelse/trækninger

§ 7.1 Den udeblevne klub skal afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet samt betale hele dommerhonoraret, for så vidt dommeren/linjedommerne ikke har modtaget afbud.

VIII. Banen

§ 8.1 Til kampene skal banen være indhegnet (lukket) da der er dommertrio til kampene. En minimumsform for indhegning er en snor om hele banen, dog undtaget de sider, hvor en naturlig afspærring forhindrer publikum i at betræde sidelinjen. En kridtstreg omkring banen anses således ikke for en tilstrækkelig indhegning. 
For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

IX. Antal spillere

§ 9 Et hold består af 11 spillere + indtil 6 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen. Navnene på udskiftningsspillerne skal meddeles dommeren inden kampens start. Hvis flere spillere ønskes benyttet aftales dette med modstander.

X. Dommere og linjedommere

§ 10.1 Hjemmeholdets lokalunion sørger for påsætning af dommertrio.
 
§ 10.2Dommernes og linjedommernes honorarer og rejseudgifter beregnes efter gældende aftale mellem DFU og DBU for ordinære U16 kampe.

XI. Spilleterminer

§ 11.1. se turneringsprogram 
§ 11.2 Ændring af en kamp kræver følgende: 
- at begge klubber er enige herom
- at DBU København mailes senest 5 dage før afviklingstidspunkt.  

§ 11.3 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning.

XII. Øvrigt

Da det er en reserveholdsturnering med meget fleksibilitet forventer DBU København ingen protester i denne række, idet forøget spilleberettigelse aftales med modstander inden kampstart.  Holdene opfordres til et gennemcheck af program ved udsendelsen, så antallet af flytninger bliver få også af hensyn til modstanders planlægning. Husk flytninger skal ske senest 5 dage før såvel ny som oprindelig spilledato af hensyn til kontakt til dommertrio.