11 for health - klub/skole samarbejde

"11 for Health", er en god anledning til at starte et samarbejde mellem jeres klub og skolen.
På siden her finder I inspiration i tre niveauer til samarbejdet, alt efter hvor meget energi, det kræver af jer.

Når en skole arbejder med "11 for Health", er det en god anledning til at starte et samarbejde mellem jeres klub og skolen.
På siden her finder I inspiration til tre niveauer af samarbejde med skolen, alt efter hvor meget energi, det kræver af jer.

1) Energi:
”Den gode dialog”: Tag kontakt til den ansvarlige på skolen og fortæller om klubtilbud, evt. uddeling/afleverer rekrutteringsfoldere (tidspunkt: før, under eller efter fodboldforløbet).

2) Mere energi:
”Afsluttende samarbejde”. Jeres klub afvikler et mini stævne, som afslutter de 11 ugers fodboldforløb eleverne har haft i skoleregi. Den ansvarlige lærer integrerer det afsluttende stævne i sin undervisning og deltager sammen med børnene til stævnet i klubben (alternativt for afvikling af et mini stævne er, at I som klub sender en U12 træner eller anden passende repræsentant for klubben over til skolen til deres afsluttende dag, således at I kan præsentere klubben og følge op på elevernes motivation for fodbold). Målet er at børnene får kendskab til jeres klub og lyst til at starte

3) Meget energi:
”Helt- eller delvist samarbejde”. DBU har eksempler på klubber, der har bistået i afviklingen af " 11 for Health" og indgået i lærerteamet. Det resulterede i, at underviseren ønskede at fortsætte med at træne børn – også i klubregi. Han følte sig klædt på til det og havde fået kendskab til klubben, efter den frivillige træner og underviseren havde lavet øvelser sammen hvorved mange gode snakke opstod.

11 For Health under corona:
Vi savner alle sammen at spille fodbold med kammeraterne, både i klubben og i skolen. Derfor har vi nu lavet nogle retningslinjer for, hvordan man kan spille fodbold på en forsvarlig måde i denne tid. Den corona-tilpassede undervisningsmanuel vil løbende blive opdateret, når der er behov for det. Du henter manualen uden småspil her, og manualen med småspil her