Hvad sker der, hvis klubberne stemmer nej til reformen?

Hvis en af de seks lokalunioner stemmer nej, kan reformforslaget ikke gennemføres. Og den nuværende organisation fortsætter derfor i første omgang uændret.


Ifølge Breddeaftalen fra 2015 mellem DBU og FLU (nu DBU Bredde) – som er reformens formelle udgangspunkt – forpligter lokalunionerne sig til at udarbejde et forslag til en ændret organisation for breddefodbolden.

Som omtalt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august 2020 er der aftalt en ændret økonomifordeling mellem øst og vest, som også træder i kraft i det tilfælde hvor reformen ikke vedtages. Aftalen indebærer, at det årlige drift-tilskud til Øst-unionerne bliver omkring 800.000 kr. lavere. Som overgangsordning får DBU Bredde Øst et ekstraordinært tilskud på 1,6 mio. som DBU Bredde Øst selv fordeler over de kommende 4 år.

Blandt de fire lokalunioner i Øst er det aftalt, hvordan at dette lavere tilskud fordeles i de første to år, hvis reformen ikke vedtages. Det betyder et lavere driftstilskud til DBU København på omkring 80.000 kr. i det første år og omkring 125.000kr. i år to.

Det er desuden aftalt, at samtlige nuværende samarbejdsaftaler mellem de fire øst-unioner opsiges med virkning fra 1. juli 2021 med henblik på gennem en anden samarbejdsform at sikre en udvikling, som forbedrer og styrker organisationen af Breddefodbolden i Øst Danmark.

Det er ikke aftalt med DBU Jylland og DBU Fyn, hvordan organisationen af DBU Bredde eventuelt skal ændres eller hvordan der skabes en stærkere organisationen af Breddefodbolden i hele Danmark, i tilfælde af at den foreslåede reform ikke vedtages i alle seks lokalunioner.


Hvis alle seks lokalunioner stemmer ja til reformforslaget og fusionen, igangsættes implementeringen af den nye organisation efter den 27. februar 2021 med henblik på, at den nye organisering træder i kraft den 1. juli 2021.

 

Januar 2021
TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN