DBU Talentdommerkursus 1Et invitationskursus.

Kurset er bygget op omkring en lokal ungdoms elite turnering.

 
   
Formål

Gennem iagttagelser fra gennemgående udvikler/ere analyseres dommerpræstationerne med henblik på at:

  • Forbedre dommernes muligheder for at dømme kampe på et højere niveau
  • Give dommerne øget indsigt i LD samarbejdet
  • Motivere dommerne til fortsat videreuddannelse som dommer samt
  • At synliggøre vigtigheden af at kunne begå sig i et elite fodboldmiljø sammen med spillere, trænere, ledere og dommerkolleger
Målgruppe Kurset er et invitationskursus for lokale talentdommere fra lokalunionernes rækker. Udvælgelse foretages af den respektive lokalunion.
De pågældende dommere vurderes til at have talent, potentiale og alder til inden for en overskuelig fremtid at kunne fungere på et højere niveau.
 
 
Optagelseskriterier Dommerne udvælges af det lokale dommerudvalg og skal som udgangspunkt vælges fra den lokale talentgruppe.
Dommeren skal have dømt minimum ½ år i den lokalunionsrække, som ligger 2 rækker under den LU række, hvor de begynder med linjedommere. Samtidig være indplaceret i rækken før den LU række, hvor der dømmes med linjedommere.
   
Kursusbeskrivelse og fokuspunkter 

Dommeren vil dømme kampe og løbende modtage feedback og udvikling af gennemgående udvikler/ere.

Nogle af emnerne i kurset er en naturlig opfølgning på emner som kursisterne har fået kendskab til på basis kurserne i Den strukturerede dommeruddannnelse. Målet med DBU Talentdommer 1 er, at kursisterne efterfølgende i højere grad behersker disse teknikker. 
Kurset er bygget op omkring en ungdoms elite turnering med kampe på U13-U15 niveau.
Kursets indledes med intro af udvikler/tovholder. Der gives en kort introduktion og gennemgang af kursets fokuspunkter.

Der undervises blandt andet i:

  • LD samarbejde
  • Placering
  • Brug af fordelsregel
  • Praktisk dommergerning
  • Markeringer/brug af fløje
  • At kunne begå sig i et turneringsmiljø

Kurset indeholder løbende udviklingssamtaler med udvikler.

   
Varighed og forløb Kurserne følger den pågældende turnerings kampdage. Dette er afhængigt af turneringsformen.
   
Dato/periode/ undervisningssted Kursets afvikles i forbindelse med ungdomsturnering.
   
Praktisk Dommerne dømmer i flere farver.  
   
Tilmelding Sker fra DBUs lokalunioner.
   
Pris Gratis. Opholds- og forplejningsudgifter dækkes af LU.
   
Licens/bevis DBU Talentdommer 1 kursusbevis.
Kurset tilføjes dit kursus CV.
   
Kompetence DBU Talentdommerkursus 1 er formelt set ikke adgangsgivende til DBU Talentdommerkursus 2, men deltagelse betragtes som en potentiel mulighed for senere udvælgelse til dette kursus.
   
Statistik Kurset blev afviklet som pilotkursus i forbindelse med Brøndby Cup 2011.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første