Bestemmelser for Old Boys og Veteran ØST

Her kan du finde bestemmelser for DBU Københavns og DBU Sjællands fællesrækker M+32 og M+40 Øst.

Turneringsbestemmelser M+32 Øst og M+40 Øst
Fællesrækker for DBU Sjælland og DBU København

Udskrives for M+32 henholdsvis M+40 fra DBU Sjælland og DBU København.

Administrator
DBU København

Turneringsform
Turneringen afvikles som helårs turnering med 1. januar - 31. december som turneringsår og med deltagelse af 12 hold i én pulje for M+32 henholdsvis M+40. Vinderen af M+32 Øst samt vinderen af M+40 Øst modtager hver en pokal til ejendom samt medaljer.

Antal hold 
En klub kan kun deltage med 1 hold i samme aldersgruppe. 

Oprykning/nedrykning 
Nr. 9-10 rykker ud og erstattes af det bedste oprykningsberettigede hold fra DBU Sjællands henholdsvis DBU København egen bedste Old Boys-række henholdsvis Veteran-række.

Hold til Old Boys DM 
Bedst placerede DBU Sjælland-hold henholdsvis bedst placerede DBU København-hold i Old Boys Øst repræsenterer DBU Sjælland henholdsvis DBU København ved Old Boys DM.

Turneringsreglement 
Administrators turneringsreglement med de i disse turneringsbestemmelser angivne præciseringer og afvigelser.

Aldersdispensation
Der må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - benyttes op til 2 spillere pr. kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.

Flytning af kampe
Flyttefrist er 5 dage regnet fra såvel nuværende som til ny spilledato – i tilfælde af, at en kamp rykkes frem regnes de 5 dage fra den nye spilledato. Anmodning om flytning af kamp(e) skal ske via elektronisk flytteblanket fra hjemmeholdet til dennes lokalunion. Flyttegebyr følger administrators turneringsreglement.

Udeblivelser
I helårsturneringer vil et hold, der udebliver 3 gange, uden varsel blive trukket ud af turneringen af administrator.

Indrangering
M+32 Øst indrangeres hos både DBU Sjælland og DBU København umiddelbart over Lokalunionens bedste M+32 række. Tilsvarende gælder for M+40 Øst.

Dommere 
Påsættes af hjemmeholdets Lokalunion.

Disciplinær- og turneringssager
Behandles af administrators disciplinær- og turneringsudvalg. 

Ankemulighed
Administrator behandler turneringssager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg som består af lokalunionsformændene.
Read more at http://www.dbusjaelland.dk/turneringer_og_resultater/faellesturneringer_oest/faelles_ungdomsturneringer/om_faelles_ungdomsturneringer_u19u17_oest.aspx#kbHsbEJioDwMkSr5.99

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første