Bestemmelser for Old Boys og Veteran ØST

Her kan du finde bestemmelser for DBU Københavns og DBU Sjællands fællesrækker Old Boys og Veteran Øst.

Turneringsbestemmelser Old Boys Øst og Veteran Øst
Fællesrækker for DBU Sjælland og DBU København

Udskrives for Old Boys henholdsvis Veteran fra DBU Sjælland og DBU København.

Administrator
DBU København

Turneringsform
Turneringen afvikles som helårs turnering med 1. januar - 31. december som turneringsår og med deltagelse af 12 hold i én pulje for Old Boys henholdsvis Veteran. Vinderen af Old Boys Øst samt vinderen af Veteran Øst modtager hver en pokal til ejendom.

Antal hold 
En klub kan kun deltage med 1 hold i samme aldersgruppe. 

Oprykning/nedrykning 
Nr. 9-12 rykker ud og erstattes af det bedste oprykningsberettigede hold fra DBU Sjællands henholdsvis DBU København egen bedste Old Boys-række henholdsvis Veteran-række.

Hold til Old Boys DM 
Bedst placerede DBU Sjælland-hold henholdsvis bedst placerede DBU København-hold i Old Boys Øst repræsenterer DBU Sjælland henholdsvis DBU København ved Old Boys DM.

Turneringsreglement 
Administrators turneringsreglement med de i disse turneringsbestemmelser angivne præciseringer og afvigelser.

Aldersdispensation
Der må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - benyttes op til 2 spillere pr. kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.

Flytning af kampe
Flyttefrist er 8 dage regnet fra såvel nuværende som til ny spilledato – i tilfælde af, at en kamp rykkes frem regnes de 8 dage fra den nye spilledato. Anmodning om flytning af kamp(e) skal ske via elektronisk flytteblanket fra hjemmeholdet til dennes lokalunion. Flyttegebyr følger administrators turneringsreglement.

Udeblivelser
I helårsturneringer vil et hold, der udebliver 3 gange, uden varsel blive trukket ud af turneringen af administrator.

Indrangering
Old Boys Øst indrangeres hos både DBU Sjælland og DBU København umiddelbart over Lokalunionens bedste Old Boys række. Tilsvarende gælder for Veteran Øst.

Dommere 
Påsættes af hjemmeholdets Lokalunion.

Disciplinær- og turneringssager
Behandles af administrators disciplinær- og turneringsudvalg. 

Ankemulighed
Administrator behandler turneringssager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg som består af lokalunionsformændene.
Read more at http://www.dbusjaelland.dk/turneringer_og_resultater/faellesturneringer_oest/faelles_ungdomsturneringer/om_faelles_ungdomsturneringer_u19u17_oest.aspx#kbHsbEJioDwMkSr5.99

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første