Ungdom Pokalturneringer

Ungdomspokalturneringerne

Resultater
Bemærk at hjemmeholdet i forbindelse med pokalkampe skal indtaste kampens resultet senest klokken 24.00. Hvis dette ikke er tilfældet vil hjemmeholdet almindeligvis bliver taberdømt og idømt bøde.

Resultatet fastsættes til 0-3.

Flytning af kampe
Anmodning om flytning af kamp skal ske via hjemmeholdet, der skal rette henvendelse til lokalunionen.