Dommerpåsatte kampe

Alle kampe skal flyttes via KlubOffice. Fristen for gennem KlubOffice at kunne ændre kamptidspunkt er 5 dage inden såvel aktuel som ønsket spilledag.

DBU København forbeholder sig ret til at taberdømme et hold, såfremt modstanderholdet over for DBU København kan dokumentere, at der ikke er reageret på flere end to anmodninger om kampflytningen fremsat rettidigt over KlubOffice.

Se dommerpåsatte rækker her.

 

Dommerløse kampe

Åben periode forud for turneringsstarten

Alle kampe vil være fastsat til mandag klokken 22:00 af DBU København. Klubberne skal selv via KlubOffice fastsætte sine hjemmekampe. Kampene må ikke uden forudgående aftale rykkes ud af den af DBU København fastsatte uge (man-søndag).

Bemærk, at fristen for at flytte ”døm-selv-kampe er min. 1 dag før ny såvel som oprindelig spilledato. For kampe i Valby Idrætspark, Kløvermarken og Ryparken gælder § 25.1 dog også for ”døm-selv-kampe”.

 

I turneringsperioden

Flytning af kampe uden for den "åbne periode forud for turneringsstarten", sker ved direkte aftale mellem klubberne over KlubOffice. Fristen for gennem KlubOffice at kunne ændre kamptidspunkt er 3 dage inden såvel aktuel som ønsket spilledag.

DBU København forbeholder sig ret til at taberdømme et hold, såfremt modstanderholdet over for DBU København kan dokumentere, at der ikke er reageret på flere end to anmodninger om kampflytningen fremsat rettidigt over KlubOffice.