Særlige regler for børn 8M

"Turneringsreglement for DBU København" * gælder også for Børn 8M. Det hedder heri, at

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelse af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 - og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i de særlige regler for disse.

For at leve op til at være brugervenligt er der i "Særlige regler for Børn 8M" udover det, som ifølge Turneringsreglement for DBU København skal være omfattet taget en række bestemmelser fra dette Turneringsreglement med over - disse bestemmelser er markeret med en *. Der er benyttet samme rækkefølge for de enkelte forhold som i Turneringsreglement for DBU København og i tvivlstilfælde er det altid Turneringsreglement for DBU København, der gælder.

Alle praktiske oplysninger såsom tilmeldingsfrister, tilmeldingsprocedure for hold, deltagergebyrer, særlige stævner m.v. angives i DBU Københavns Nyhedsbreve. Det er gratis at abonnere på Nyhedsbrevet, der udsendes elektronisk- tilmelding sker via DBU Københavns hjemmeside eller på dette link.

I. Gyldighed og Turneringsadministrator

Gyldighed

1. * Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU København
Dispensationer fra regler

2. * DBU København afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

II. og III Sæson, Turneringsform og brug af "for gamle spillere"

Turneringsformer

1. Udbydes både efterår og forår for U11 drenge, U12 drenge, U11 piger samt U12 piger.

2. Turneringen afvikles i puljer med 1 kamp per spilledag.

Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

3. Der kan - uden at der skal ansøges herom - per kamp anvendes to spillere, som er født året før den pågældende aldersgruppe.

Op- og nedrykning af hold

4. DBU København foretager ingen ombrydning af rækker med op- og nedrykning af tilmeldte hold efter et turneringshalvår. Alle hold nytilmeldes til næste turneringshalvår.

Afmelding

5. * Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

VI. Spilleberettigelse

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

1. Spillere kan frit rykke op og ned mellem klubbens hold - forudsat de overholder aldersgrænserne.

VII. Fastsættelse af kampe, Kampleder, Afbud, Bane, Mål og kampens afvikling

Planlægning af kampprogram

1. * Hjemmeholdet fastlægger dag, tid og sted for kampens afvikling i KlubOffice.

2. * Flytning af kampe sker ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU København spilletidspunkt og -sted.

3. * Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU København vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

Arrangement af kampe

4. * Hjemmeholdet er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

Dommere

5. Hjemmeholdet sørger for kvalificeret kampleder, der skal være min. 15 år.

6. * Kamplederen har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen - ellers bør trænere/ledere/tilskuere opholde sig på sidelinjen.

Afbud til kamp

7. Afbud skal meddeles såvel værtsklubben som DBU København senest 2 hverdage før stævnedagen og klubben opkræves et afbudsgebyr. Afbud efter denne frist pålægges et større afbudsgebyr svarende til det gebyr, der opkræves ved udeblivelse.

Banen

8. Banen skal overholde følgende mål: Længde 68 meter, bredde 52,5 meter. Målfeltet = straffesparksfeltet måler 25x8.

9. Målenes størrelse er 2,0 x 5,0 meter.

Kampens start og spillemæssige afvikling

10. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

11. Der gælder følgende afvigelser fra Fodboldloven omkring kampens afvikling:

a. Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banen midte - afstand for modstandere min. 7 meter. Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.

b. Off-side reglen anvendes ikke.

c. Frispark dømmes efter Fodboldloven - dog er det tilladt målmanden at samle indkast og tilbagelægninger op med hænderne i sit straffesparksfelt. Afstand for modstandere min. 7 meter.

d. Straffespark tages midt for mål og 8 meter fra mållinjen. Afstand for modstandere min. 7 meter og bag bolden.

e. Indkast udføres som angivet i Fodboldloven. Afstand for modstandere min. 2 meter.

f. Målspark - samt frispark i eget målfelt - må udføres af målmanden som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den har rørt en anden spiller.

g. Hjørnespark udføres på et af spilleren valgt punkt på mållinjen mellem målfelt og sidelinje. Afstand for modstandere min. 7 meter.

12. Spilletiden er 2 x 30 minutter.

13. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip - halvdelen af kamptiden til hver spiller. Et hold kan bestå af op til 11 spillere, hvoraf 8 må starte på banen. Der må deltage både drenge og piger i drengerækkerne. Der er fri indskiftning. Én af spillerne skal være målmand.

14. I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, når holdet er bagud med tre mål. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. Spillerne skal tages ud ved reducering til uafgjort.

Boldstørrelse

15. Der benyttes boldstørrelse 4 light.

Spilledragt, benskinner og forbud mod smykker

16. * Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

17. * Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og kamplederen. Kamplederen skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

18. * Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

19. * Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver kamplederen opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

VIII. Kampresultat og holdkort

Holdkort og resultatindberetning

1. * Der skal udfyldes holdkort for U11/12 drenge og piger - sker elektronisk over KlubOffice, på Kampklar eller DBU App. Holdkort skal være udfyldt inden kampstart.

2. Kampens resultat skal ikke indberettes til DBU København

Advarsler og udvisninger

2. Der anvendes ikke røde og gule kort