Særlige regler for børn 3M

"Turneringsreglement for DBU København" * gælder også for Børn 3M. Det hedder heri, at

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelse af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 - og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i de særlige regler for disse.
For at leve op til at være brugervenligt er der i "Særlige regler for Børn 3M" udover det, som ifølge Turneringsreglement for DBU København skal være omfattet taget en række bestemmelser fra dette Turneringsreglement med over - disse bestemmelser er markeret med en *. Der er benyttet samme rækkefølge for de enkelte forhold som i Turneringsreglement for DBU København og i tvivlstilfælde er det altid Turneringsreglement for DBU København, der gælder.
Alle praktiske oplysninger såsom tilmeldingsfrister, tilmeldingsprocedure for hold, deltagergebyrer, særlige stævner m.v. angives i DBU Københavns Nyhedsbreve. Det er gratis at abonnere på Nyhedsbrevet, der udsendes elektronisk- tilmelding sker via DBU Københavns hjemmeside eller på dette link.

I. Gyldighed og Turneringsadministrator

Gyldighed

1. * Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU København

Dispensationer fra regler

2. * DBU København afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

II. og III Sæson, Turneringsform og brug af "for gamle spillere"

Turneringsformer

1. Udbydes både efterår og forår for U5 drenge, U6 drenge, U7 drenge, U8 drenge samt U7 piger og U8 piger.

2. Turneringen afvikles i stævneform i puljer over 5 stævnedage.

Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

3. Der kan - uden at der skal ansøges herom - per kamp anvendes én spiller, som er født året før den pågældende aldersgruppe.

Op- og nedrykning af hold

4. DBU København foretager ingen ombrydning af rækker med op- og nedrykning af tilmeldte hold efter et turneringshalvår. Alle hold nytilmeldes til næste turneringshalvår.

Afmelding

5. Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende stævnearrangør.

VI. Spilleberettigelse

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

1. Spillere kan frit rykke op og ned mellem klubbens hold - forudsat de overholder aldersgrænserne.

VII. Fastsættelse af kampe, Kampleder, Afbud, Bane, Mål og kampens afvikling

Planlægning af kampprogram

1. * Dag, tid og sted for stævnedagens afvikling fastlægges af DBU København i samråd med den af DBU København udpegede værtsklub.

Arrangement af kampe

2. * Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling og skal levere én bold per bane og desuden have reservebolde i beredskab.

Dommere

3. Førstnævnte hold i hver kamp stiller en kampleder, der bør være min. 15 år.

4. * Kamplederen har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen - ellers bør trænere/ledere/tilskuere opholde sig på sidelinjen.

Afbud til kamp

5. Afbud skal meddeles såvel værtsklubben som DBU København senest 2 hverdage før stævnedagen og klubben opkræves et afbudsgebyr. Afbud efter denne frist pålægges et større afbudsgebyr svarende til det gebyr, der opkræves ved udeblivelse.

Banen

6. Banen skal overholde følgende mål: Længde 21 meter, bredde 13 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/"hatte".

7. Idealstørrelsen for målene er 1 x 1,5 meter.

Kampens start og spillemæssige afvikling

8. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 2 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

9. Der gælder følgende afvigelser fra Fodboldloven omkring kampens afvikling:

a. Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banen midte som spark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 meter. Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.

b. Off-side reglen anvendes ikke.

c. Alle frispark er direkte - udføres som spark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 meter.

d. Straffespark anvendes ikke.

e. "Indkast" udføres som indspark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 meter.

f. Målspark udføres fra mållinjen ved spark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 meter.

g. Hjørnespark anvendes ikke - uanset hvem som sparker bolden ud over mållinjen, tages et målspark.

10. Spilletiden må ikke overstige 60 minutter på en stævnedag. Den maksimale spilletid per kamp er 15 minutter - en kamp kan efter aftale opdeles i 2 halvlege. Hvert hold bør sikres minimum 3 kampe.

11. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip - halvdelen af kamptiden til hver spiller. Et hold kan bestå af op til 6 spillere, hvoraf 3 må starte på banen. Der må deltage både drenge og piger i drengerækkerne. Der er fri indskiftning. Der spilles uden fast målmand og ingen må gribe/holde/parere bolden med hænderne.

12. I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, når holdet er bagud med tre mål. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. Spillerne skal tages ud ved reducering til uafgjort.

Boldstørrelse

13. Der benyttes boldstørrelse 3.

Spilledragt, benskinner og forbud mod smykker

14. * Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

15. * Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

16. * Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver kamplederen opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

VIII. Kampresultat og holdkort

Holdkort og resultatindberetning

1. Kampens resultat skal ikke indberettes til DBU København - og der anvendes ikke holdkort.

Advarsler og udvisninger

2. Der anvendes ikke røde og gule kort.

Skriv en kommentar

for at skrive en kommentar
  • Vær den første til at skrive en kommentar