RETNINGSLINIER VEDR. UDVISNINGER

En spiller der er tildelt en "udvisning" må ikke benyttes, før det er meddelt fra lokalunionen, hvilken straf der er tildelt. Læs evt. mere i turneringsreglementet omkring udvisninger.

Herunder kan ses hvilke forseelser, der benyttes i forbindelse med en udvisning.

 

NB! Nyt fra turneringsstart 2020
Den udviste spillers klub tildeles en bøde i henhold til den tildelte karantænes længde. Gældende fra turneringsstart 2020.

0-2 karantænedage – 0 kr.

3-4 karantænedage – 500 kr.

5-6 karantænedage – 1.000 kr.

Over 6 karantænedage – 1.000 kr. + 500 kr. pr. karantænedag fra 7. karantænedag og fremdeles, dog maksimalt 5.000 kr.


Karantænelængderne for forseelserne i det nedenstående er vejledende.

Der idømmes 1 spilledags karantæne for hver af følgende forseelser:

 • ADVARSEL nummer 2 /TIDSBEGRÆNSET UDVISNING nummer 2 I SAMME KAMP, givet for nedenstående:
  • Protester mod dommerens kendelser ved ord eller handling
  • Usportslig opførsel
  • Gentagne gange at overtræde spillets love
  • Ikke overholde afstandsregel
  • Kaste/sparke bolden væk
  • At forhale en igangsættelse
  • Holde elle puffe en modspiller
  • Angribe en modspiller med skulderen
  • Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse
  • Farligt spil
  • Andet jf. øvrige oplysninger

Der idømmes 1 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:

 • Berøve oplagt scoringsmulighed uden fare for modspiller (forsætligt at spille bolden med hånden, puffe eller holde modstander, angribe modstander m/skulder, benspænd.)
 • Utilladelig spillemåde, overtræde spillets love u/fare for modstander

Der idømmes 2 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:

 • Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn
 • Voldsom adfærd i øvrigt. Der skelnes mellem forhold i spillets medfør og en decideret ”voldshandling”.
 • Voldsom tackling i kamp om bolden

Der idømmes 3 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:

 • Berøve oplagt scoringsmulighed, hvor modstander bringes i fare
 • Voldsom tackling uden bold i nærheden
 • Andre forseelser, hvor modstander bringes i fare
 • Protester rettet mod dommer fra træner/official
 • Andet jf. øvrige oplysninger.

Der idømmes 5 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:

 • Truende adfærd mod dommer/linjedommer

Der idømmes 6 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:

 • Fysisk håndspålæggelse af dommeren
 • Spyt mod dommeren
 • Spiller for en klub, hvor spilleren ikke er medlem

Karantænen forhøjes med yderligere 1 spilledag for HVER af følgende forhold, der måtte forekomme i forbindelse med udvisningen:

 • Nægte at oplyse navn til dommeren
 • Ikke øjeblikkeligt at forlade banen (gå til omklædning)
 • Fortsatte protester efter udvisning/bortvisning

Karantænen forhøjes med yderligere 2 spilledage for HVER af følgende forhold, der måtte forekomme i forbindelse med udvisningen:

 • Truende adfærd mod dommer/liniedommer efter udvisningen/bortvisningen

Karantænen forhøjes med minimum 3 spilledage for HVER af følgende forhold:
 • Spiller på trods af uafsonet karantæne (uafsonet karantæne fordobles som udgangspunkt)

Tredje udvisning pr. løbende år til samme spiller:

 • Forelægges disciplinærudvalget til individuel behandling

Forseelser mod dommer/liniedommer:

 • Forelægges ALTID disciplinærudvalget til individuel behandling. Der henvises til ”handleplan for imødegåelse af vold mod fodbolddommeren”

Trænere og ledere:

 • Trænere og ledere der udviser usportslig optræden vil blive tildelt karantæne. Tilsvarende kan den pågældende klub idømmes en bøde

Hvorledes afgøres sagerne administrativt:

 • Udvisninger, der medfører op til- og med 6 spilledages karantæne, afgøres administrativt af administrationschefen i henhold til ovenstående retningslinier, evt. i samråd med disciplinærudvalgets formand.
 • Udvisninger, der medfører 7 eller flere spilledages karantæne forelægges disciplinær-udvalget til individuel behandling
 • Særlige indberetninger modtaget fra en af unionen påsat dommer, et medlem af unionens bestyrelse eller turnerings- og disciplinærudvalg forelægges ALTID disciplinærudvalget til individuel behandling.
 • Forseelser af fysisk art mod dommer/liniedommer forelægges ALTID disciplinærudvalget til individuel behandling

Ankemyndighed

 • Appeludvalget består af 3 uvildige personer, der vælges for ét år af gangen på DBU Københavns repræsentantskabmøde. 
 • For ankefrister og procedurer henvises til turneringsreglementets § 46
Opdateret 09-03-2020