§ 9 - Bolden i og ude af spil

Bolden ude af spil

Bolden er ude af spil, når
• den fuldstændigt har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften
• dommeren har standset spillet.

Bolden i spil

Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den springer tilbage fra et medlem af dommerteamet, en målstang, overligger eller et hjørneflag og forbliver på banen.


Fodboldloven 18/19