Uddannelse målrettet pigespillere i klubben

Som følge af manglen på frivillige hænder i de københavnske fodboldklubber startede DBU København et målrettet uddannelsesforløb for unge piger i alderen 13-25 år. Uddannelsen skal klæde unge piger på til at træde ind i rollen som træner eller assistent på børneholdene i klubberne. Initiativet startede som et pilotprojekt med start i august 2022, og kører nu igen her i foråret. Evalueringen af pilotprojektet var overvejende positiv og klubberne kunne byde velkommen til 50 nye Ungtrænere på græsset. 

Idéen med at inddrage de unge fodboldspillere i denne rolle er at drage følgende fordele

 • Børnene kan relatere godt til de unge. Med en større og større tilgang af pigespillere i klubberne er det vigtigt med pigetrænere, som de kan spejle sig i og se op til.

 • De unge kan godt huske, hvordan det var at være mindre og gå til fodbold. De har en helt anden tilgang til leg, fodbold og forståelse, end eksempelvis en far på 40 der kommer direkte fra arbejde, og har sin tankevirksomhed og nærvær et andet sted.

 • Der skabes en stærk motivation hos de unge til at blive i klubben gennem deres ungdomsår, da de ikke ‘kun’ har deres egen sport at dyrke, men også opnår ejerskab og følelsen af at være relevant og vigtig for klubben gennem deres trænerrolle.

Giver vi de unge ansvar og mulighed for at udfolde sig som leder for en gruppe børn, så udvikler de sig i en retning, der gør dem dygtigere til at lede, til at koordinere opgaver, finde løsninger på udfordringer, de bliver mere strukturerede og bedre til at håndtere forandringer. Derudover får de fyldt deres værktøjskasse med gode redskaber, der kan bruges fremadrettet i livet For eksempel kommunikationsevner, pædagogiske færdigheder samt konflikthåndtering, forældreinvolvering og øget selvværd. 

Indhold på modulerne som formidles af fagpersoner

 • Kommunikation, kropssprog og retorik
 • Pædagogik
 • Fodbold fagligt: Struktur, planlægning, koordinering og opsætning (før, nu og efter)
 • Foreningens årshjul/maskineri/virksomheder og Implicerede organisationer
 • Intern kommunikation mellem 3-enigheden: Intranet, Forældre (skole) og Forening
 • Det faglige indhold laves som videooptagelser således at det kan tilpasses hver klub/pigespiller og er let tilgængeligt. Videoerne laves desuden så de ikke er idrætsspecifikke (ud over fodboldfaglighedsmodulerne).
 • Videomaterialet kan deles i klubben til øvrige trænere og kommende trænerspire.

Målet med uddannelsen

 • At få uddannet flere ungdomspigespillere i klubberne.
 • Klæde ungtrænerne godt på til opgaven med værktøjer der er relevante for trænerollen.
 • At de undervejs og efter endt uddannelse indgår fast som træner/frivillig på et el. flere hold i klubben.
 • At pigerne 3 år efter endt uddannelse stadig er en del af fodboldklubben (el. en anden klub) som træner/frivillig og evt. også som spiller.
Anja Kouly Lethin
Projektleder Anja K. Lethin
Pige/kvindefodbold og udviklingsprojekter 39 15 92 06