Program 2021

På grund af COVID-19 har DBU Københavns formandsklub været lukket mere eller mindre ned siden marts 2020. Der er således kun blevet afholdt et enkelt online møde over teams, men nu er vi klar til at mødes igen.

I samarbejde med formandsklubbens styregruppe, som i øjeblikket består af tre klubrepræsentanterne Jan Sørensen (BK Skjold), Flemming Jensen (NB United) og Keld Jørgensen (KB), er følgende program nu på plads for resten af 2021:

Modul 1

Sted: FA2000
Dato: Den 20. September
Tidspunkt: Kl. 17:30 til 21:00
Emne: Hvor skal vi hen? De københavnske klubber stemte nej til en fusion med de øvrige lokalunioner, og valgte samtidig en ny bestyrelse. Kom med input til den nye bestyrelse på årets første modul i formandsklubben.  

Modul 2

Rejse til Paris
Datoer: Fra 6 – 8 november 2021 (tilmelding er lukket)

Formandsklubben styregruppe har valgt Paris som destination for årets rejse. Tema for rejsen fastsættes på baggrund af reformafstemningen, men udover de faglige moduler omkring fodbolden i København, vil administrationen arbejde på klub og forbundsbesøg i Paris samt andre relevante indslag, der kan være med til øge viden om breddefodboldens vilkår og udvikling i Frankrig.

Der vil være afgang fra Københavns lufthavn lørdag den 06. november kl. 08:35 med hjemkomst i København mandag den 08. november kl. 21:35.

Pris og tilmelding vil blive sendt ud primo august 2021. Alle klubber kan foruden formanden deltage med 1-2 klubrepræsentanter (bestyrelsesmedlemmer eller ansatte) på turen.

Vi håber der vil være stor tilslutning til formandsklubben og årets rejse, så vi fastholder og styrker ledelsesnetværket på tværs af de københavnske fodboldklubber.