Jan Kristensen
Administrationschef Jan Kristensen
Daglig leder 39159201
DBU København_BLJ_3182.jpg
Regnskabschef Sten Axelsen
Regnskab og økonomi 39159205
DBU København_BLJ_3201.jpg
FLU-koordinator Kristian Koefoed
Børnefodbold 39159208

Kommunikation

DBU København_BLJ_3126.jpg
Kommunikationskonsulent Dan Pedersen
Kommunikation, presse og formandsklubben 39159209
foto-paa-vej.jpg
Kommunikationskonsulent Sofie Reimer
Journalist og SOME 50514632

Uddannelse

DBU København_BLJ_3083.jpg
Administrator Birgitte Harder
Uddannelse og netværk 39159204

Turnering

foto-paa-vej.jpg
Teamleder Thomas Jensen
Turneringer 39159200
foto-paa-vej.jpg
Administrator Martin Munk
Turneringer 39159203
DBU København_BLJ_3157.jpg
Administrator Kenneth Egeberg
Dommere 39159207
DBU København_BLJ_3144.jpg
Administrator Brian Molberg
IT Support og turneringer 39159201
foto-paa-vej.jpg
Ekstern dommerpåsætter Ken Foltmar
Dommere 21333271

Klubudvikling

Søren Hemmingshøj
Teamleder Søren Hemmingshøj
Kommunesamarbejde 21757585
foto-paa-vej.jpg
Klubrådgiver Richard Andersen
Klubudvikling 21593706
foto-paa-vej.jpg
Klubrådgiver Hans Vixø
Klubudvikling 20493069
Anja Kouly Lethin
Projektleder Anja Lethin
Pigefodbold og EURO 2020 39277144