Bag om vejnavnet

Vejen er opkaldt efter Troels Frederik Troels-Lund – født 5. september 1840 i København og død 12. februar 1921 samme sted - en dansk historiker og forfatter.

Troels Lund blev født hjemme på Gammeltorv i København. Faderen var fuldmægtig i Nationalbanken, - senere justitsråd - Henrik Ferdinand Lund, moderen Anna Cathrine Lund. Troels var den yngste i en børneflok på syv - fire halvsøskende fra faderens tidligere ægteskab med Petrea Lund (født Kierkegaard), en søster til Søren Kierkegaard, og to helbrødre. Det betød, at både Søren Kierkegaard og hans bror præsten Peter Christian Kierkegaard kom i familiens hjem. Hjemmet på Gammeltorv i København var kun bolig for familien om vinteren, om sommeren fulgte familien det højere borgerskabs skik med at bo uden for byen. I 1841 lejede familien Bakkehuset på Frederiksberg, der blev familiens sommerbolig de næste 20 år. Frederiksberg var dengang et landligt område med marker og søer, og ved siden af huset lå den store kongelige park Søndermarken. Her fik han sit fortrolige forhold til naturen, friluftsliv og botaniske forhold, som klart skinner igennem i hans senere værker.

Troels-Lund hed indtil 1903 blot Lund til efternavn og blev cand. theol. 1866 og dr.phil. 1871 på disputatsen "Om Sokrates's lære og personlighed". 1874-1899 var han ansat som lærer ved Hærens Officersskole og blev 1897 udnævnt til kongelig ordenshistoriograf. 1901 blev han medlem af Videnskabernes Selskab og 3. oktober 1902 af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Som forfatter kendes han mest for "Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede", der udkom første gang 1879-1901 i 14 bind.

Troels-Lund blev Ridder af Dannebrog 1886, Dannebrogsmand 1894, Kommandør af 2. grad 1902, af 1. grad 1905, fik Storkorset 1911 og Fortjenstmedaljen i guld 1920.