Bag om navnet

I 1899 købte Københavns Kommune den såkaldte Tyrefælled, som var den østlige del af Amager Fælled. På arealet blev der dels opført to skoler, Sundholm Skole (senere Amagerbro Skole) og Sundbyvester Skole, dels institutionen Sundholm der var en erstatning for Københavns Ladegård ved Aaboulevard, som var en anstalt for tiggere, vagabonder og “løsagtige” kvinder. Bygningerne, der ligger ved Sundholmsvej, Amager Fælledvej og Brigadevej, er opført 1905-1908 ved arkitekt Emil Jørgensen.

Først i 1960 blev betegnelsen ændret til forsorgshjem, men arbejdstvangen holdt først op i 1976.

Anlægget var oprindeligt omgivet af en voldgrav.

Sundholm Og Sundholmsvej Skole RED

Fotografi fra kort efter at bygningerne er opført.