Bag om navnet

Banen og den tilgrænsende skole har navne efter Maglemosen og ikke mindst landstedet Maglegård.

Maglegården blev opkaldt efter Maglemosen. Den blev med sine 105½ tønder land jordtilliggende langt den største gård i Gentofte sogn efter udflytningen i 1700-tallet fra Bernstoffs jorde - hvilket skyldtes at en stor del af jorden reelt var mose og derved dårlig landbrugsjord.

På en del af jorden opførtes landstedet Maglegård senere. Den seneste hovedbygning stod arkitekten Ferdinand Meldahl for til baron F.C. Holsten Charisius i 1860. Adressen blev Strandvejen 221. Senere overtog grosserer P. Karberg landstedet og byggede en etage ovenpå. Det hele blev nedrevet i 1930erne og i stedet blev jordene til Blidah-Parkens boligkvarter.

Maglegård

Landstedet Maglegård som det så ud bygget af Ferdinand Meldahl

Maglegård Nr 2

Den oprindelige Maglegård