Bag om vejnavnet

Phistersvej er anlagt i 1899/1901 og opkaldt efter Joachim Ludvig Phister - født 23. maj 1807 i København og død 15. september 1896 sammesteds - en dansk skuespiller. En række skuespillere og skuespillerinder var gennem en periode i sidste halvdel af 19. århundrede stamgæster på det nærliggende Constatia om sommeren. Dette mindedes ved navngivningen af kvarterets veje.

Der var ti børn og små kår i hjemmet. Faderen var en intelligent mand med et udpræget talent for at efterligne stemmer og dialekter, - en evne Joachim Ludvig som hans fjerde barn havde arvet. Han sattes i Efterslægtselskabets skole, men da han ved oplæsning og fortællen røbede sin dramatiske begavelse og under vejledning af Fr. Schwarz havde spillet en barnerolle i dilettantforeningen Borups selskab, fik faderen ham maj 1817 optaget i Det kgl. teaters danseskole på hofteatret hvor Antoine Bournonville blev hans lærer og August Bournonville én af hans kammerater. Sådan var begyndelsen til hans 56-årige gloriøse virke på den danske sceniske skueplads. Han var en opvakt spilopmager med geniets glimt i øjet og spændstighed i sin krop. Ludvig Phister regnes for 1800-tallets mest fremragende fremstiller af komiske Holbergfigurer. Ludvig Phister var gift med skuespillerinden Louise Phister. Han blev Ridder af Dannebrog 1852, Dannebrogsmand 1867, titulær professor 1873 og modtog Fortjenstmedaljen i guld 1884.