Bag om vejnavnet

Vejen er en forlængelse af Smallegade opkaldt efter Peter Georg Bang - født 7. oktober 1797 i København og død 2. april 1861 sammesteds - en dansk jurist og konservativ politiker. Tidligere bar vejen navnet Klammerivej, der kom af, at de omkringliggende jorde hed Clammerijs Agre (omtalt i markbogen fra 1682). Og det navn skulle være kommet af, at der var en del uenighed om retten til de agre - eftertiden fandt navnet meget passende, for vejen var så smal, at to hestekøretøjer vanskeligt kunne passere hinanden uden at det endte i mundhuggeri og måske slagsmål.

Peter G. Bang blev 1813 student fra Frederiksborg Skole, tog juridisk embedseksamen 1816 og erhvervede doktorgraden i 1820. Bang kom tidlig ind på den juridiske embedsbane og havde allerede beklædt forskellige stillinger, da han, efter en studierejse på 2½ år i 1826 blev assessor i Overretten og 1830 ekstraordinær professor i romerret ved Københavns Universitet. 1834 blev han ordentlig professor og 2 år senere universitetets kvæstor og medlem af Nationalbankens direktion. Disse stillinger opgav han dog 1845, da han udnævntes til deputeret i Rentekammeret og dermed indtrådte i den overordnede administration. Peter Georg Bang var Danmarks blot fjerde statsminister fra 1854 til 1856 - først med titel af premierminister, fra 1855 med titel af konseilspræsident.

Peter Bangs Vej på Frederiksberg blev 8. oktober 1868 opkaldt efter ham. Det særlige ved netop at vælge ham som gudfader til vejen var, at han om sommeren havde sommerbolig på Bredegade 11 i årene 1850-56 og til denne ejendom hørte en marklod ved det, der nu blev til Peter Bangsvej - efter sigende anlagde han sammen med sin søn her Lindevangs Alle.

(kilde : Artikel i Frederiksbergbladet 25/9 2012).