Bag om navnet

Østerbro er en administrativ bydel i Københavns Kommune - Østerbro udgør den nordøstligste bydel i Københavns Kommune og rummer ca. tolv procent af kommunens indbyggere. Den administrative bydel Østerbro blev etableret 1. januar 2007 ved at Indre Østerbro og Ydre Østerbro blev lagt sammen til én bydel.

”Bro" er en gammel betegnelse for en brolagt vej. Ordet ”Øster-” kommer af, at stenbroen lå lige ud for den gamle byport Østerport, der i Middelalderen var placeret for enden af Østergade i det indre København. Under Christian IV´s store nordlige udvidelse af byen kom den nye Østerport i 1647 til at ligge for enden af Rigensgade. I 1708 blev der bygget en ny Østerport cirka dér hvor den nuværende Østerport Station ligger.