Bag om navnet

Ørestad er en nyere bydel i Københavns Kommune beliggende på Amager. Ørestad har en omfattende trafikinfrastruktur, som ud over metroen omfatter Øresundsbanen og Københavns Lufthavn samt Øresundsforbindelsen til Sverige i nærheden. Ørestad er blevet omtalt som "det største kryds i Skandinavien". Området Ørestad er 3,1 km² og er omkring 600 meter bred og 5 km lang. Ørestad grænser til Islands Brygge mod nord, til Tårnby mod øst og det omfattende Kalvebod Fælled mod vest.

Historisk er navnet Ørestad brugt om det sammenhængende byområde, man i 50'erne og 60'erne forestillede sig ville vokse frem omkring Øresund, omfattende området København-Helsingør-Helsingborg-Malmø.

Lovgivningen vedrørende Ørestad blev vedtaget i 1992, fordi de ubrugte områder blev betragtet som værende alt for værdifulde til at ligge ubenyttet og ubebygget hen. Ørestadsselskabet blev grundlagt 11. marts 1993 til at forvalte væksten af bydelen. Selskabet ejes 55% af Københavns Kommune og 45% af Finansministeriet. Udviklingen forventes at tage 20 til 30 år, og det forventes at indbyggertallet vil være 20.000 og, at der vil være yderligere 80.000 arbejdende mennesker samt 20.000 studerende i området. Det vindende projekt i en international arkitektkonkurrence i 1994 afslørede en samlet helhedsplan for Ørestad, som deler området op i fire kvarterer : Ørestad Nord, Amager Fælled, Ørestad City og Ørestad Syd. Den finske tegnestue APRT og de danske KHR Arkitekter etablerede et fællesforetagende "joint venture" og fremlagde en endelig plan i 1997. Den første kontorbygning blev afsluttet i 2001. De første boliger blev afsluttet tre år senere.

Ørestad Nord er i 2019 det mest udviklede af de fire områder i Ørestad. Større institutioner i området omfatter DR Byen, som omfatter Koncerthuset, samt Københavns IT-Universitet og Københavns Universitet Amager. Der er studieboliger i Tietgenkollegiet og Bikuben Kollegiet.