Bag om navnet

Nymosen er en del af den gamle ’Wildes mose’, hvor Enggården, Stolpegåden og Mosegården delte retten til at skære tørv. Mosen var dengang omgivet af dyrkede marker og landsbyerne Vangede og Buddinge. I 1884 og 1919 købte Gentofte Kommune to af gårdene og fik Nymosen med i købet.

I 1937 gik kommunen i gang med at anlægge en bypark med fine plæner og promenadestier. GVI fik sin første fodboldbane i parken i 1944, og banearealet voksede stødt frem til 2000. I 1980’erne besluttede kommunen lidt efter lidt at genskabe områdets natur ved at ændre plejen, og i dag er byparken omdannet til et varieret naturområde.

I den nordøstlige del ligger et større vandområde med flere øer, hvortil kommer tre mindre søer i yderkanten af mosen og en mindre park mod nord. Et net af stier fører rundt i området suppleret af en lang gangbro, der fører over et særligt sumpet område. Beplantningen består blandt andet af orkideer, piletræer og rørskov, mens fuglelivet tæller svaner, ænder og fiskehejrer. Området er ikke fredet, men vandområderne er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.