Bag om navnet

Idrætsparken, der benævntes Centralanlægget, blev anlagt af Københavns kommune i årene 1908-1914 på en del af Fælledens arealer. Idrætsparkens historie bliver derved en integreret del af Fælleden og Fælledparkens historie. 1911 blev det overdraget til institutionen Københavns Idrætspark for et tidsrum af 98 år, der skulle stå for driften.

Københavns Idrætspark (KI) blev også navnet på den tidligere selvejende kommunale administrationsenhed, der stod for hovedparten af de københavnske idrætsanlæg bl.a. Københavns Idrætspark (dagens Parken) og Østerbro Stadion. 1969 overtog institutionen Københavns Idrætspark arealerne for centralanlægget og Københavns øvrige idrætsanlæg. Institutionens ledelse bestod af repræsentantskab og en bestyrelse. Formålet var at drive og administrere faciliteter primært til idrætten, men også til andre kommunale og kulturelle formål

KI byttede navn til Københavns Idrætsanlæg i 1993 og kom under Kultur- og Fritidsforvaltningen i 1998, og blev kommunaliseret i 2005. I forbindelse med omorganiseringen af Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. januar 2010 blev KI nedlagt som enhed og de enkelte idrætsanlæg lagt direkte under Kultur- og Fritidsforvaltningen.