Bag om navnet

Husum er en del af bydelen Brønshøj-Husum. Husum er dativ pluralis af substantivet hus på gammeldansk: I/ved husene. Det centrale Husum præges af Husum Torv og Frederikssundsvej. 

Fem landsbyer i Brønshøj Sogn blev i 1901 indlemmet i Københavns Kommune. Det var Husum, som er opstået omkring vores tidsregning (år 0), Utterslev fra år 500,  Brønshøj og Vanløse opstået i vikingetiden omkring år 1000 – 1100 og endelig Emdrup, hvor der allerede på Biskop Absalons tid var en stor gård. Landsbyerne flytter i perioder. Men i år 1200 synes det som om, at de har fået deres endelige beliggenhed. I Middelalderen hed området Støvnæs Herred og fra ca. 1445 Sokkelund Herred. Og herredstinget lå, der hvor Gladsaxe – senderen ligger i dag. Omkring 1620 blev flere herreder lagt sammen under Københavns Amt.

Fra middelalderen lå der en stor hovedgård Husumhus i landsbyen. Ni andre gårde lå i nærheden. De var alle fæstegårde og tilhørte Roskildebispen. Efter reformationen i 1536 tilfaldt de kongen. Husum var en del af kongens rytterdistrikter. Det betød, at det var sønnerne af fæstebønderne, der blev udtaget først til krigsryttere. Men de skulle også passe landbruget. En kongelig rytterskole blev oprettet omtrent hvor Brønshøj Torv i dag ligger. Bønderne i området gjorde i 1600-tallet hoveri på Ladegården.

Husumhus var en meget fornem hovedgård. Feltherre Hans Schack fik efter svenskekrigene landsbyen Husum til belønning for sit forsvar af København. Andre var rigmænd, der fik gårdene i landegilde i en årrække, som pant for lån til kronen. Hans Schack nedrev de to største gårde, og byggede en ny stor gård med have og fiskedam. Gårdens jorder udgjorde godt 60 pct. af den samlede jord i landsbyen.

Hjertet af Husum er bebyggelsen Husumgård på Gadelandet, som ligger hvor den gamle landsby lå. Her er et nyetableret gadekær, hvor det oprindelige lå hvor Føtex nu ligger. Villavejene i sydlige del af Husum følger den gamle stjerneudstykning, hvilket ses tydeligt på kort og luftfotos.

Det var bønderne i Husum - der dengang hørte under Brønshøj Sogn - som ikke længere ville finde sig i at måtte bruge den overfyldte Brønshøj Kirke. Juleaften 1922 måtte de stå i våbenhuset fordi, der ikke var plads til dem! De ville have deres egen kirke! - og de arbejdede hårdt for den. Gårdejer Jochumsen - Højdegård - skænkede en grund. Man sparede sammen, løb stædigt myndighederne på døren, og så blev der bygget. I 1928 kunne “Husum midlertidige kirkesal” indvies af biskop H. Ostenfeldt. Husum var blevet selvstændigt sogn.