Lossepladsvej-navnet

Lossepladsvej var fra 1950’erne betegnelsen for en adgangsvej til lossepladsen for affald syd for Islands Brygge. Først i 1989 blev navnet officielt.

Vejen havde kun et par enkelte ejendomme, men da den sydligste del af Islands Brygge blev bebygget, ønskede man ikke dette vejnavn som adresse for tilflytterne. Derfor blev navnet i 2012 ændret, så Artillerivej blev betegnelsen for hele vejstrækningen fra Njalsgade til Vejlands Allé.

Amager som ”lorteøen” skulle høre fortiden til, og på samme måde som Indre By har smidt Skidenstræde af sig – det er i dag Krystalgade – så skal det område, som huser Havnebad, Fælleden og Ørestad ikke lede tankerne hen på en losseplads. Det er tiden løbet fra. Det er en lille operation, da der kun ligger tre ejendomme på den kommende del af Artillerivej, men det er en operation som vil resultere i, at områdets herlighedsværdi i højere grad afspejles – Lossepladsvej er blevet for beskidt til Amager.
Foto Lossepladsvej