Gammel Kirkevej nr. 1

Adresse
Gl. Kirkevej, Kastrup
- Tårnby Stadion gemmer sig under dette navn indtil adressen Gemmas Alle tager over

Størrelse
2 11M-bane - den ene en opvisningsbane

Første KBU kamp
1946

Sidste KBU-kamp
28. oktober 1962 kl. 10.00 Kastrup-HB 

Klubber på anlægget
Kastrup, Tårnby

Anlægget videreføres som
Tårnby Stadion - skifter adresse fra Gl. Kirkevej til Tårnby Stadion, Gemmas Alle omkring årsskiftet 1962/63

Idrætsbladet 27/9 1950 bringer en omtale af Tårnby Stadion (Gl. Kirkevej). Status i 1950 er, at banen er planeret og der er opkastet volde beregnet til ”tilskuertrin”. Cementtrinene er også leveret og står nu på 3. år opmagasineret ved klubhuset. Men opvisningsbanen mangler både den planlagte cindersbane og tribune. Helt tilbage i 1942 havde man planlagt at det skulle anlægges/opføres – som led i Arbejdsministeriets ordning med løntilskud til arbejdsløse. Efter planen skulle 22 arbejdere være tilknyttet, men det faldt på manglen på arbejdsløse.

I stedet benyttede den tyske besættelsesmyndighed sig af det ledige område til at anlægge en radiostation med tilhørende master. Efter Befrielsen tog amerikanerne straks området til sig og bevarede installationen, og hurtigt efter dem overtog Post & Telegrafvæsenet anlægget som radiostation. I 1950 har Finansministeriet bevilget 650.000 kr. til at flytte radiostationen til Kongelunden. Man afventer at masterne skal blive fjernet. Indtil da må Tårnby spille sine 1. holdskampe på det, der var planlagt til at være træningsbanen og så supplere med kampe på både Tårnby Skole og Korsvej.

På ”Stadion” har man sit eget klubhus – indrettet i et af de tre små huse, som tyskerne havde opført som radiostationen. Det rummer klubrum med marketenderi, et lille kontor/dommeromklædningsrum samt et omklædningsrum, men uden toilet. Man må benytte de to øvrige små huse som supplerende omklædningsrum og kommunen har suppleret med 3 bræddeskure til at forrette sin nødtørft i. Halvdelen af Stadion-området er et vildnis, hvor desværre pædofile er begyndt at dukke op til stor uro for klubben med dens store ungdomsafdeling.

På KBUs Bestyrelsesmøde 31. marts 1948 oplyses det, at Cai Petersen og KBUs sekretær havde tilset omklædningslokalet på Gl. Kirkevej samt banen på Korsvej. Man konstaterede, at omklædningsrummet var væsentligt forbedret og derfor kunne godkendes.

24. februar 1962 kan man nedlægge grundstenen til et nyt klubhus – indviet året efter.