Bag om navnet

Faste Batteri var en militær installation på Islands Brygge på den nordlige del af Amager. En opbygget lokalitet til træning af militæret- et øvelsesbatteri. Installationen blev opført i 1765-1770. Anlægget var ikke en del af Københavns befæstning. På byggetidspunktet lå anlægget ved kysten. Anlægget omfattede bl.a. en vold omkranset af voldgrave, og der var opstillet kanoner, som kunne affyres ud over Amager Fælled. Anlægget var i første omgang etableret som et midlertidigt batteri, men overgik senere til at være permanent. Det blev udvidet af flere omgange og var, da det var størst, et ret omfattende batteri, der gik næsten hen til hvor Bikubenkollegiet ligger i dag.

Anlægget blev revet ned i 1947, og kun en smule af volden og kanalen blev tilbage. Det øvrige blev enten opfyldt eller opgravet.

I 1974 blev det fredet som fortidsminde. I forbindelse med metrobyggeriet i 2002 blev området gravet op og senere reetableret.