Bag om navnet

Brygge er et norsk ord for skibsbro eller landgangsbro. Islands Brygge omtales ofte blot som Bryggen og er en bydel i København på den nordvestlige del af Amager. Islands Brygge afgrænses mod nord af Stadsgraven, mod vest af Københavns Havn, mod syd af Nokken og mod øst af Amager Fælled.

Islands Brygge er skabt ved gentagne opfyldninger fra 1880'erne af det lavvandede område mellem Amager og Sjælland. Den første opfyldning tættest på Langebro blev i første omgang brugt af Forsvaret til det nye tøjhus, hvor opfyldningerne syd for Ny Tøjhusgrunden blev brugt til boliger og opfyldningerne syd for Sturlasgade til industri. I den første halvdel af det 20. århundrede var den havnenære og den sydlige del af byområdet præget af meget industri, bl.a. Dansk Sojakagefabrik. I anden halvdel af århundredet blev disse industrier i stor stil nedlagt, og hen imod slutningen af århundredet var der mange tomme bygninger. Siden år 2000 er der foregået en omfattende nybygning på de gamle industri- og forsvarsarealer, så bydelen fremtræder med en blanding af mange ældre boliger og diverse butikker mod nord, nye boliger og kontorbygninger mod syd samt Islands Brygge Syd, som er ved at blive omdannet fra nedlagt industri til nye bygninger. Langs havnen er Havneparken blevet etableret.

Der er usikkerhed om, hvorfor navnet Islands Brygge kom ind - der ser ikke ud til at have været fast rutefart fra dette havneområde til Island. Men omvendt var Island jo en del af Danmark - så det kan være for at markere det, at man har valgt navnet til at adskille fra andre Brygge-områder.

Skolen på Islands Brygge blev åbnet i 1971 - i første omgang kunne man gå i skole her fra 1.-5. klasse. Siden er skat talrige til- og nybygninger.