Bag om navnet

Amager Fælled er den nordvestligste del af de lavtliggende engområder, der tidligere lå langs Amagers kyster.
Fællederne blev brugt til kreaturgræsning, mens de dyrkede marker lå længere inde på øen, hvor terrænet var højere.

Amager Fælled strakte sig fra stadsgraven mellem Amager og Christianshavn og ud til den nuværende Vejlands Allé. Længere sydpå ligger Kalvebod Fælled og mod nordøst Christianshavns Fælled. I dag er lidt over 200 hektar af fælleden bevaret som åbne naturområder. Fra 1600-tallet blev en stor del af Amager Fælled taget i brug til øvelsesterræn (“eksercerplads”) for militæret. Til at holde øje med, hvor de afskudte granater ramte, blev der opsendt observationsballoner. De blev til daglig opbevaret i en særlig hangar. Den findes stadig og har givet navn til bebyggelsen Ballonparken.

På det militære område, blev der opført flere kaserner, først og fremmest Artillerivejens Kaserne, men også nogle baraklejre til indkvartering af soldater. Efterhånden flyttede de militære funktioner fra Amager Fælled, og i 1950’erne kunne arealerne frigives til andre formål. Militærets brug og senere anvendelse af fælleden til losseplads, betyder dog at der ikke er egentlig, oprindelig natur tilbage, selv om området i 1990’erne blev naturfredet.

I folkemunde kendes udtrykket “Amager Fælled”, som en slags besværgelse man udtaler samtidig med, at man fører hånden henover halsen. Udtrykket stammer sikkert fra, at formentlig helt fra 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1800-tallet blev der her foretaget henrettelser af dødsdømte forbrydere. Fra 1806 blev de civilt dødsdømte henrettet på Retterstedet på Christianshavns Fælled, men endnu i 1840 var der militære henrettelser på Amager Fælled.

I nyere tid er bydelen Ørestad anlagt på den vestlige del af Amager Fælled.