Københavns StudenterIdræt - Københavns Universitet

usg.png

Stiftet
1918

Bedste kvindehold
Futsal Øst

Med hos DBU København
2019 til nu

Spilledragt
Sort trøje, sorte shorts, sorte strømper

Direkte videreførsel af USG Q

Studenteridrætten ved Københavns Universitet blev skabt i 1918, da den første formand for Studenterrådet gik til rektor og foreslog, at det blev muligt at dyrke idræt i forbindelse med studielivet. Foreningen havde altså et 100 års jubilæum i 2018.

Som man nok kan regne ud, er der sket meget siden den spæde begyndelse. Fra træning udelukkende for mandlige studerende, blev der efter få år mulighed for kvinderne at være med også - dog med kønsopdelte hold - og i dag træner alle sammen og på lige fod.

Jubilæet blev markeret på forskellig vis, og den mest håndgribelige er udgivelsen af Jacob C. Bertrams jubilæums-bog ”En Sund Student til Alle Tider”. Bogen giver gennem historiske fakta, anekdoter og en rig billeddokumentation, et interessant overblik over foreningens virke gennem de sidste 100 år. Her er historierne om nye idrætsgrene, der blev opfundet eller introduceret i Danmark i gennem USG/KSI, og de mennesker, der over årene har tegnet foreningen. Forord ved H.K.H. Kronprins Frederik.

De første mange år var det stort set kun gymnastik, der blev udbudt. Først under Anden Verdenskrig, hvor idrætshaller og svømmehal stod færdige på Nørre Allé, kom andre sportsgrene til. Efter nogle år blev det muligt - mod ekstrabetaling - ikke blot at tage bad efter træning, men også at tage varmt bad - dengang kaldet "styrtebad". Du kender det nok bedre i dag som brusebad.

Mange aktiviteter har set dagens lys i foreningen. Fra gymnastik over camping og basketball til burlesque, stripfitness, pilates og krydsfit. Nye tider giver nye aktiviteter og nye muligheder i foreningen.

Organisatorisk har foreningen gennemløbet mange forandringer. Først styret af et tilsynsråd, hvor rektorer fra de højere læreanstalter holdt øje med og besluttede foreningens udvikling. Senere blev et repræsentantskab øverste myndighed for USG (nu KSI) indtil 1990'erne, hvor bl.a. Københavns Kommune med baggrund i loven om folkeoplysende virksomhed krævede, at foreningen blev ledet af en generalforsamling. Det er foreningens struktur i dag og generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I det daglige er det hovedbestyrelsen, der varetager foreningens drift.
Under navnet USG Q deltager foreningen i Futsal kvinder hos DBU København - fra sæson 2019/20 skifter bedste hold (i Futsal Kvinder Øst) navn til KSI-KU Studenteridræt, men der er tale om en direkte videreførsel af USG Q. Foreningen træner i Otto Mønsted Hallen ved DHL.