Hellerup Boldklub

DBU K.png

Stiftet
12. juni 1903

Bedste herrehold
B I-rækken

Spilledragt
ukendt

Med i KBU
1906/07-1908/09

Spillested
Fælleden
Tranegårdsvej (Øregårds Mark)

Hellerup Boldklub genopstår i 1912, men uden at genindtræde i KBU. 31. marts 1913 går denne klub så ind i HIK.

Klubben hed oprindelig Orion og stiftes i sommeren 1903 med Johannes Hansen som formand og dengang stud.polyt Arnold Quistorff som kasserer. Klubben tager senere omkring 1904/05 navnet Hellerup Boldklub (HB - en forkortelse, som klubben dog ikke anvender i KBU). Fra start har man tilgang af en del medlemmer fra "Thor". Klubbens første bane lå ved C.L. Ibsensvej i nærheden af Jernbanen - her har man bl.a. besejret klubben "Baldur" fra Hellerup med 7-1. I foråret 1905 får man bane ved Tranegårdsvej (begrænset på de andre sider af Gersonsvej, Lindorffs Alle og Gruts Alle) på Øregårds Mark. Det angives i Idrætsbladet 13/9 1906, at Hellerup Boldklub ved Fuldmægtig Th. Just, Ahlmanns Alle 25 er optaget som medlem af KBU. Samme blad omtalte 25. april 1906, at Hellerups bane på Tranegårdsvej ikke var god. I 1907 omtales, at man har to smukt udstyrede lokaler i en villa ved Lindorffs Alle. Nu er stud. polyt. C. V. Siggaard-Jensen blevet formand og der er 110 medlemmer, heraf 75 aktive. Efteråret 1905 havde man 2 seniorhold og 3 juniorhold. Hellerup Boldklub har sammen med Boldklubben Tjalfe deltaget i Fælledklubbernes Sammenslutning, men uden at have fast banetid/kamptid på Fælleden oplyser Sportsbladet oktober 1908. De deltager nemlig i Fælledklubbernes Boldspil Union som extraordinært medlem. De ordinære var de klubber, der havde spilleplads på Blegdamsfælleden eller Østre Fælled – Lucas var sammen med Hellerup Boldklub og Tjalfe ekstraordinære medlemmer, fordi de lige netop ikke havde baneplads på Blegdams/Østre Fælled. I 1906 deltager man med 2 seniorhold i Fælledboldklubbers Unions turnering . Formændene skifter meget hurtigt - Fuldmægtig Just afløses af Poul Luja-Petersen, Chr. Kehlet og i 1908 Arnold Quistorff, der nu var blevet exam. polyt.

Klubben får vind i sejlene, da HIKs fodboldspil nedlægges i 1904 og en væsentlig del af spillerne herfra søger over i HB. Allerede i 1906 søger HIK - der da er en ret velstående klub med kun tennis som boldspil - at gå sammen med HB, der som alle andre fodboldklubber betegnes som at leve under stadigt trykkende økonomiske vanskeligheder. Det løber ud i sandet - dog ikke uden dramatik. Man var tilsyneladende enedes om hvordan bestyrelsen skulle se ud i en sammenslutning og også hvordan lovene skulle se ud. Det ser også ud til at HB på sin Generalforsamling i efteråret 1908 giver grønt lys til at slå sig sammen. Modstander - tilmed så meget, at han efter at have sat sit mandat ind på, at de to klubber ikke skulle slås sammen, men så var blevet overstemt, i vrede havde forladt Generalforsamlingen - var formanden Arnold Quistorff. Det anføres, at HB en enkelt søndag har stillet 11 hold - når at fejre sin 5 års fødselsdag med et stort stævne på Tranegårdsvej, men i deres KBU-tid når de kun at gennemføre med et enkelt hold i juniorturneringen 1907/08 ud over det enlige seniorhold i B I-rækken. Sæsonen 1908/09 formår man ikke at gennemføre - seniorholdet i BI-rækken trækkes ud med virkning fra 27. november 1908 - noteres for 10 kampe, 1 uafgjort og 9 nederlag og målscoren 2-20 for hele sæsonen incl. de kampe, som man taber uden kamp. Juniorholdet trækkes ud med virkning fra 7. februar 1909 og er noteret for 7 kampe, 7 nederlag og målscoren 2-8 incl. de kampe, man har tabt uden kamp. Banen på Tranegårdsvej optræder ikke som kampbane for KBU-kampe.

Klubben ser derfor ud til reelt at gå ind i efteråret 1908/foråret 1909 - omtales senest i en artikel i "Distriktsbladet" 22/9 1909 om en nystartet klub Charlottenlund Boldklub : "Alt ser således lovende ud ; men det så lige så lovende ud for nogle år siden, da "Hellerup Boldklub" deltog. .. Den gik imidlertid ind og der er ikke andre minder om den end dens forhenværende bane, som nu ligger hen som en knudret mark fuld af dybe huller, der efter onde tungers påstand skal være gravet en gang i klubbens storhedsperiode for at hjælpe spillerne til sejr - man kommer til at tænke på Kartagos Ruiner". Den formelle udmeldelse af KBU sker dog først i 1910. Klubben genopstår dog ret kort tid efter (stiftende møde 21. maj 1912) - og her er Arnold Quisttorff nu fortaler for, at man skulle formå HIK til at oprette en fodboldafdeling, fordi man så ville være bedre økonomisk stillet. På samme møde meddelte Torben Frederiksen - da formand for Hellerup Gymnasiums Boldklub - at han og nogle kammerater fra 3g havde planer om at ville stifte en fodboldklub i Hellerup, når de var færdige med studentereksamen og at de under ingen omstændigheder ville ind under HIK og styres af tennisspillere. Så det ender med, at man genstarter "Hellerup Boldklub" - lejer en bane ved Store Tuborgvej umiddelbart vest for den nuværende Mindelund. Klubben stiller op i Nordsjællands Boldspil-Union for Landklubber". Det hele ender dog med, at man går ind i HIK året efter - et optagelsesforløb, der er beskrevet i HIKs jubilæumsbog 1900-1950 og under HIK. Den endelige sammensmeltning vedtages på en fælles Generalforsamling 30. april 1913. Navnet bliver Hellerup Idræts Klub. Det lykkes i foråret 1914 at komme tilbage til den gamle bane ved Tranegårdsvej, som kommuneingeniør Westergård lader indhegne og planere med den kommunale damptromle. Der indgås aftale med Gammel Hellerup Gymnasium om at et større træhus tilhørende dem placeres på en plads bag banen mod at Gymnasiet så kan benytte banen i dagtimerne. Det hele er lejet af A/S Ny Hellerup for 100 kr. årligt. Banen bevares som træningsbane og kampbane for HIKs junior også efter indflytningen på Phistersvej - mens banen ved Store Tuborg opgives - og er ikke identisk med Plockross' skole (det senere Øregård Gymnasium) bane lige i nærheden !

Senere 13. april 1922 beslutter Boldklubben Veto at tage navnet Hellerup Boldklub, der nu var ledigt, og deltager under dette navn i Nordre Birk Boldspil Union. Senere går denne Hellerup Boldklub (nr. III) ind i Skovshoved IF og optræder aldrig i KBU.

Hellerup er en bydel i Gentofte Kommune - opkaldt efter herresædet Hellerup (der oprindelig hed Lokkerup).

Foto HIK Phistersvej Tranegårdsvej banen.jpg

På denne bane på Tranegårdsvej spillede Hellerup sine privatkampe og trænede - foto er fra ca. 10 år senere da Hellerup og HIK havde slået sig sammen og banen var blevet genetableret.