Cricket i KBU

Cricket i København før KBU

Cricket så ud til at gå en lys fremtid i møde – måske tilmed blive dansk nationalsport. Cricket havde hurtigt fortrængt langbold og havde spillet sine første internationale kampe, selv om de var af mindre format. Før 1886 dyrkede man spillet på Rosenborg Exercerplads – en stenørken, der nærmest var livsfarlig at spille på. Siden flyttede man til tåleligere forhold på Fælleden - men blev ofte forstyrret her af folk, der lejrede sig i græsset, madammer med barnevogne, nærgående Fælledbisser, græssende køer, galoperende heste og/eller exercerende afdelinger af Den Københavnske Væbning. Sådan var situationen, da DBU blev dannet i 1889. KB havde et par år forinden spillet et par cricketkampe mod officerer fra Prinsen af Wales’ yacht ”Osborne” og KB startede da også 1889 med en kamp mod et udvalgt hold fra den engelske eskadre, der lå på Reden i juni. Blandt stifterne af DBU var der flere rene cricketklubber. DBU ansporet af sin meget cricketorienterede første formand, H. Hilarius Kalkau (anfører for KBs crickethold), fik straks oversat de engelske cricketlove til dansk og sat den første turnering – både i Jylland og i København – i gang.

Cricket i KBU 1903-1953

På KBUs program ved stiftelsen 29. april 1903 var der to boldspil – cricket og fodbold. Meget kort efter – i 1904 – tager DBU og dermed også KBU Lawn Tennis til sig, så der frem til stiftelsen af Dansk Lawn Tennis Forbund i 1920 var 3 boldspil, som KBU tog sig af. Reelt udskrives der ikke KBU-turnering i tennis, - det sker over DBU. I de første 25 år af crickets tid i København, heraf en del af dem i KBUs regi, stod kampen om at være bedst i KBU mellem KB og AB – kun i 1909 og 1910 formår B 93 at kile sig ind og erobre mesterskabet. I de næste 25 år er KB totalt dominerende, før AB tager over og er næsten lige så enerådende i den sidste halve snes år, hvor cricket er en del af KBU. Kun i 1950 lykkes det en 3. klub at bryde KB-AB dominansen – B 93 vinder mesterskabet i 1950. Fra 1951 gjorde man et forsøg på at gøre turneringen mere interessant ved at udskrive den for både KBU og SBU – en turnering, der kører i 3 år med AB som vinder alle 3 år.

Som det var tilfældet med fodbold var hovedstadens sønner også i cricket klart toneangivende i Danmark. De københavnske klubbers førerstilling skyldtes i første række, at man havde optaget forbindelse med engelske hold, der som regel vandt overlegne sejre, men til gengæld forstod kunsten at lære fra sig, og københavnerne evnen til at lære nyt. Det forhold ændredes først noget, da JBUs engelske instruktørs arbejde begyndte at bære frugt og fik styrkeforholdet til at vippe over i jydernes favør.

Cricket er et sommerspil – og klemt sammen mellem to fodboldturneringer blev der med disses udvidelser mindre og mindre plads til cricketspillerne, - hvorfor vilkårene var strenge for spillets udbredelse. Til gengæld må man sige, at de få hundrede, der i København dyrkede spillet, var entusiaster, der nærmest ofrede alt for deres idræt. I tidens løb kom der flere klubber til – først de deciderede ”rene” cricketklubber Københavns Kricketklub, Amager CC, Frederiksberg CC og kort efter Besættelsens ophør tog Dragør, Brønshøj og Schneekloth spillet på programmet. Forinden havde ØB, KFUM og B 1903 enkelte år stillet crickethold. Schneekloth tog senere navneforandring til Svanholm.

I 1953 oprettedes et selvstændigt Dansk Cricket Forbund – hovedmanden bag den stiftelse var den just afgåede KBU-formand Kurt Nielsen, der da også bliver det nye forbunds første formand. KBU skiller sig af med cricket på en værdig måde – bevilger de næste 5 år hvert år 1.000 kr. som hjælp til det nystartede forbunds administration og turneringer. Undervejs i de 50 år, som cricket var en del af KBU, var højdepunkterne ikke mindst de store englænderkampe – når kendte engelske hold lagde vejen forbi København og på en af de førende klubbers (KB,AB,B 93) anlæg dystede mod KBUs eller klubbernes udvalgte. Selvfølgelig parret med storopgørene mellem KB og AB for slet ikke at tale om Unionskampene mod JBU, der i mange sæsoner blev årets clou, og hvor der herskede en ren landskampstemning omkring banen.

Den sidste cricketkamp i KBU regi foregik i juli 1953 og var et led i KBUs 50 års jubilæumsarrangement. Her mødte KBU Tooley Street Brokers CC – tabte ikke uventet. Men i det allersidste år lykkes det KBU at besejre arvefjenden JBU med 6 stående gærder. Udviklingen kan følges i de årlige KBU-beretninger. Ikke mindst er det spændende hvert år, om cricket ville blive stavet med ”k” eller ”c” som 1. bogstav.

Cricket er beskrevet i KBUs årsberetninger - se undersiden "År for år".

Deltagende klubber og deres placeringer samt mesterskaberne år for år er sat ind i oversigter på undersiderne ligesom "de rene cricketklubber" - de, der kun dyrkede cricket, men ikke fodbold - er beskrevet meget kort.

KBU spillede unionskampe i cricket - både mod danske og udenlandske modstandere. Resultaterne og spillerne i de kampe er omtalt på hver sin underside.