Dame/Pigejunior, U17 og U16 piger

1972
Pigeungdom må affinde sig med, at de overtager rækkebetegnelser fra drengene. Drengene behøver ikke at sætte drenge foran, men det skal pigerne. Og i de første år hedder det tilmed damejunior – først i 2004 ændres det til pigejunior. I dag med U-betegnelserne er der ligeberettigelse. Det hedder U17 drenge såvel som det hedder U17 piger. Der lægges ud i damefodboldens 1972-startår hos KBU med at have det hele – Dameynglinge, Damejunior og Piger ved siden af Damesenior. Damejunior med nedre grænse fyldt 14 år og øvre ikke fyldt 16 år inden 1/1. Den gik ikke i længden – der var ikke spillere og hold nok til både at brødføde Dameynglinge og Damejunior kombineret med, at grænsen mellem senior og ungdom på damesiden var sat til 15. år.

Fra 1972 til og med 1990 dyster de bedste københavnske damejuniorhold om at blive Københavnsmestre – vindere af bedste række. Titlen deles mellem 8 klubber – flest gange sejrer Sundby med 7 fulgt af Tårnby med 3, Rødovre, FB og KFUM med hver 2, Syd-Vest, Husum og Bispebjerg med hver 1. Den bedste række har siden 1996 haft titel af Mester.

1977
I 1977 beslutter man at droppe dameynglinge og lade damejunior være ældste ungdomsgruppe på spindesiden. Det skete samtidig med at man hæver den øvre aldersgrænse til ”ikke fyldt 17 år” før 1/1 – så damejunior nu rummer 3 årgange. Godt nok kunne man spille senior fra den dag, man fyldte 15 år – men målet var at holde flest mulige i ungdomsfodbolden så længe som muligt. Det så ud til at give pote – for allerede i 1981 må man udvide fra 1 til 2 rækker og senere i 1990 til 3 rækker.

Pokalturnering blev indført for damejunior i 1978. Frem til 1991, hvor de bedste københavnske damejuniorhold kopierede deres jævnaldrende drengekolleger og også fik fællesrækker med Sjælland og DM-rækker, blev det muligt at vinde ”The Double” i københavnsk damejunior-fodbold. Det lykkedes for 4 klubber – Sundby 4 gange, Tårnby 3 gange, FB og Rødovre hver 1 gang.

2000
Den første 7mandsspillende række dukker op i år 2000.

2007
Fra 2007-sæsonen introduceres på landsbasis U-betegnelserne. Fra 2007 har der kunnet deltage hold fra Bornholm i de københavnske rækker – det betød, at Bornholms deltager tilmed vinder bedste række i 2010 forår.

2008
2007 hedder pigejuniorrækken U17, men fra 2008 har U18 pige været arvtageren til dame/pigejunior. U18 pige betyder, at spillerne ikke må være fyldt 17 år det kalenderår turneringsåret starter. Der har aldrig været en nedre aldersgrænse for piger i tiden med Uerne. I dag er der åbnet for, at piger kan spille med i drengerækker også i teenageårene – de må tilmed deltage i rækken for drenge, der er årgangen yngre.

2014
Fra 2014 forsøger man sig igen med at tvedeling – opretter både rækker for U19 piger og U17 piger – U18 udgår til gengæld hos DBU København. Man må erkende, at antallet af pigehold i de ældre ungdomsårgangen er meget beskedent – det bliver i debutåret kun til en U19 pige Mester, U17 pige Mester og en lille U17 pige 7M-række. I 2015 har DBU en U18 pige DM-række, mens DBU København må opgive at lave egne rækker i U19 og U17. De bedste DBU K-klubber kan komme med i U17 pige Øst, de øvrige må efter aftale mellem DBU København og DBU Sjælland søge ind i DBU Sjællands lokale U17 pige-rækker.

2016
Der rettes til i årgangene - U18 piger ældst fulgt af U16 piger, U14 piger og så herefter 1-års årgange.