Drengeungdom

Fællesrækker er aktuelt for 6 drengeungdoms-grupper. De to ældste - Ynglinge, nu U19 drenge, og Junior, nu U17 drenge, - har begge DBU-rækker som højeste niveau. For at komme med her kræves i dag A- eller B-licens hos DBU. De yngre - U16 drenge, U15 drenge, U14 drenge og U13 drenge - er endnu ikke kommet helt ind under DBUs vinger i skikkelse af en DM-turnering. Her er fællesrækken med primært Sjælland det højeste niveau, man kan kvalificere sig til.