Børn

Hvor går skellet mellem børn og ungdom, når det handler om fodbold – og hvorfor skal man egentlig skelne mellem disse to ? Til det sidste – det gjorde man sådan set heller ikke i mange år. Da ungdomsfodbolden startede helt tilbage i 1904 i KBU var Junior II den yngste aldersgruppe, og den havde ikke nogen nedre aldersgrænse. Det havde man ikke behov for – for hvad gjorde det at en frisk lille purk kom med på de stores hold så de kunne blive fuldtallige. Og mange fodboldklubber opstod reelt ved at juniore – store drenge – fandt sammen. Måske fik de hjælp af et par voksne – forældre, storebror, en skolelærer – men initiativet lå ofte hos de unge, når klubben skulle stiftes og kampene spilles. Når der skulle spilles kamp skulle man jo være 11 – så hellere en lillebror ude på fløjen end slet ikke nogen.

Vi skal helt frem til midten af 1950erne – nu havde der været spillet fodbold i 50 år i KBU – før man får en nedre aldersgrænse for sin yngste turneringsrække, Lilleput. Grænsen hed fyldt 10 år inden turneringen startede. Først da giver det mening at tale om et skel mellem børn og ungdom i fodbold. Der blev spillet fodbold med yngre end 10 årige – selv om mange klubber havde denne aldersgrænse som en spærregrænse for ikke at få for mange børn ind. Fodboldklubben skulle jo nødig blive en børnepasningsordning – og hvad kunne man egentlig lære en så ung dreng af fodbold ? Gradvist blødes der noget op – de større klubber med store ungdomsafdelinger begynder at arrangere egne interne børneturneringer. Ord som ”Sandkasseturnering”, ”Lagkageturnering” dukker op. Et par klubber forsøger at sætte det i system med egentlige privatturneringer. Først i 1974 tager KBU over – tager også fodbold for under 10-årige ind som turneringsfodbold.

Der er sket meget siden. Der er udtænkt spil for stadig yngre spillere. Fra at man lagde ud med 11 mands-fodbold gik turen over 7mands på ½ bane til nu 5mands og 3mands på endnu mindre baner. Bolden blev stadig mindre og lettere, spilletiden kortere og de mest besværlige regler i Fodboldloven blev ryddet af vejen – væk med off side og reglerne om ikke at måtte ditten eller datten som målmand. Man skal dog helt frem til 2013 før man vover at sætte en fast grænse mellem ungdom og børn – og den er blevet ved U13. Som U13 og op til senior er man ungdom, som U12 og yngre er man barn. U13 betyder, at man ikke må være fyldt 12 år inden 1. januar det år, hvor turneringsåret starter. For at lette på forståelsen har man sat de sidste 2 cifre i årgangens fødselsår ind i parentes efter U-alderen og efter at have defineret om det nu er drenge eller piger – f.eks. U11 drenge (03). Det har altid været muligt for piger at deltage – og det har en del benyttet sig af og gør det indimellem stadig – hos drengene.

I dag har vi U12, U11, U10, U9, U8, U7, U6 og U5 som børnefodbold – delt i piger og drenge. Før det samlede man det sædvanen tro med 2 årgange i hver gruppe og valgte i København betegnelserne miniput, microput og pode – enkelte gange tilmed opdelt i ældre og yngre, så man kom ned på at have kun en enkelt årgang i turneringen. Med udgangspunkt i den gamle opdeling – som er den eneste, hvorfra vi har nogle turneringsresultater fra gennem KBUs år er der valgt følgende opdeling i beskrivelsen

Miniput U11 og U10 drenge
Microput U9 og U8 drenge
Miniputpige U11 og U10 piger
Microputpige U9 og U8 piger

Der har aldrig været turneringer for Poder eller Podepiger i det gamle set-up. Her er beskrivelsen alene, hvordan fodbold i dag foregår for U7, U6 og U5 drenge samt U7 piger. Lilleput – det vi i dag kalder U13 og U12 drenge henholdsvis U13 og U12 piger – skiller vandene. Lilleput omfattede i sin levetid de 10-12 årige – i dag har vi et-års årgange i U-systemet. Og her er den ældste lilleputhalvdel – U13 - havnet i ungdom, den yngste – U12 – i børn. Vi har valgt at holde lilleput samlet og placere det under Børn.

Og så er der Mixput.