KBUs 90 års jubilæumsskrift

Resume : Indeholder et historisk resume af KBUs historie og et særligt afsnit om de 15 år fra 1978-93 (der findes et jubilæumsskrift for 1903-1978 med de 75 første KBU-år). Organiseret fodbold i København starter før 1900 – og derned før KBU stiftes. Markante begivenheder er den første bykamp København-Hamborg i 1897, der spilles på Husarkasernen, Østerbro.

For KBU har det været en meget afgørende begivenhed, da man ved at optage Fælledklubbernes Union i 1906 nåede op på 17 klubber. Pokalturneringerne får særlig omtale – den første er fra 1910, - senere udvides med sommerpokalen for A-rækken(1931) henholdsvis B-pokalen (fra 1933) før det hele slås sammen til en københavnsk pokalturnering i 1947 – for så helt at ophøre i 1953.

KBUs økonomi får særlig omtale - på et tidspunkt besluttes, at KBUs formue ikke må overstige 15.000 kr. og at et overskud skal udlodes til klubberne med 5/6 til 1. divisionsklubberne, 1/6 til de øvrige. Har man ondt i økonomien arrangerer man bykamp København-Oslo – derfor indgår man en aftale med stævneklubberne om max. at arrangere 2 unionskampe per år, så de også kan score kassen på deres opvisningskampe. Det første opgør KBU-JBU er fra 1934.

De demokratiske regler – repræsentantskab og bestyrelse – omtales. I mange år sidder de stærke københavnske Stævneklubber på 5 ud af DBUs 10 bestyrelsespladser, mens KBU blot har en observatør-plads i DBU. Fra 1954 ændres det til at KBU nu har 1 fast plads. Diskussionen – og senere vedtagelsen af professionel fodbold i Danmark fra 1978 – får både formand (Erik Rasmussen) og kasserer (Emil Sørensen) til at træde tilbage.

75 års jubilæet i 1978 fejres med et ungdomsstævne – man tør ikke binde an med seniorkampe, fordi der samme år er indført professionel fodbold i Danmark. I 1987 konstaterer man rod i landskampbillet-salget – det fører til afsked med sekretæren, Åge Christensen, ligesom der skiftes revisor. Parkens opbygning og konsekvenserne for klubber og DAI berøres.

KBUs sekretariat : frem til 1947 klares det hele af Emil Jørgensen i hans fritid – derefter bliver der tale om en heltidsansættelse og fra 1953 udvides med 2 kontorassistenter. Først har kontoret ligget i Fælledklubbernes Klubhus – senere flyttes til Idrætsparken, P.H. Lings Alle 2, hvorfra man så i 1984 flytter til nr. 4.

Dommerudvalg : fra 1942 – i 1953 er man oppe på 160 dommere.

Miniudvalg (DBU) dannes 1982 og de første 7mands kampe spilles

Lister over :
KBUs formænd
Bestyrelsesmedlemmer 1978-92
Indehavere af KBUs Guldnål
KBU-spillere med over 50 landskampe
KBU-spillere med flest landskampmål
KBU-målmænd på landsholdet
KBUs kvindelige landsholdsspillere
KBUs pokalvindere 1978-92
KBUs Unionskampe 1978-92