2018

DBU København 2018

Bestyrelsen har været stærkt involveret i overvejelserne omkring en reform af organiseringen af dansk breddefodbold. Det er formandens vurdering, at der er behov for et serviceeftersyn af de store og glæder sig over det store engagement, som ikke mindst Formandsklubben har lagt for dagen. Ledetråden for Bestyrelsen har og vil i det fortsatte arbejde være, at det skal være tydeligt, at det vil være til gavn for de københavnske klubber og at der er regionale forskelle mellem Lokalunionerne, som skal respekteres. Formanden lover, at der ikke sker revolutioner uden at klubberne – via Repræsentantskabet – har mulighed for at tage stilling.

Faciliteterne for de københavnske klubber er at tema, der aldrig bliver uaktuelt. I 2018 kan man glæde sig over, at der er truffet beslutning om nye kunstgræsbaner i både Vanløse og Valby, at Brønshøj allerede har fået en særlig miljøvenlig kunstgræsbane (”korkbanen”), at Valby Boldklub har fået nyt klubhus i Valby Idrætspark og at de første spadestik til et nyt klubhus til Husum Boldklub er taget. Anlægget på Jens Jessensvej skal i foråret 2019 helt omlægges fra græs til seks yderligere 11M kunstgræsbaner. Der er også budgetteret med etablering af kvindeomklædning hos Sundby Boldklub, en 8M kunstgræsbane på Vigerslev Vænge hos Rikken samt en ekstra kunstgræsbane i Nørrebroparken. En tikkende bombe er varslingen om, at der indføres gebyrer for anvendelse af fodboldbaner.

DBU København var initiativtager til etableringen af Idrætsforum København – og man ser med nogen betænkelighed på Danmarks Idræts Forbunds beslutning om fra 2019 helt selv at overtage ansvaret og den fulde finansiering for den fremtidige interessevaretagelse. Betænkelighederne går på, om der vil være plads til at høre de lokale idrætsledere tilstrækkeligt.

De særlige indsatsområder i 2018 har været ”Københavnske piger spiller fodbold” – med fokus på rekruttering af 5-7 årige piger, der er lykkedes med 121 nye i de 17 deltagende klubber – samt ”Erhverv, Ledelse og Idræt” for unge nyuddannede ledige akademikere, hvor man glæder sig over at 2/3 er i job senest 3 måneder efter de har deltaget i dette projekt med ophold hos en DBU København-klub. Administrationschefen hæfter sig endvidere ved, at DBU i de kommende 10 år vil investere i første omgang 45 millioner kroner i breddefodbold via ”Den nationale Sportslige Vision”, hvor træneren og træneruddannelsen er nøglen.

DBUs ”Holdninger og handlinger” for børne- og ungdomsfodbold skal erstattes/videreføres af ”Det gode Fodboldmiljø”, som bliver et vigtigt område i 2019. Klubrådgiverne konstaterer, at der sker en fortsat professionalisering af driftsopgaver (bane-, medlems- og regnskabsstyring samt kampplanlægning) i de store klubber, og der også er tendens til professionel bistand på den sportslige/fodboldfaglige del.

På medlemsfronten glæder man sig over, at DBU København modsat på landsbasis kan vise fremgang – og at det også gælder på kvinde/pigesiden.

Turneringsudvalget stod bag den afsluttende runde i herre- og kvinde 7M i Valby Idrætspark, hvor alle kampe med påsatte dommere blev afviklet på en og samme dag – over 100 kampe blev spillet fordelt på 21 baner. Tæt på at være en fodbold-folkefest. Antallet af gennemførende hold er steget generelt i forhold til 2017 og værd at bemærke, at 7M hos voksne næsten har indhentet 11M fodbold. Pigegruppen stod bag et spændende projekt med mix-hold – 4 drenge og 4 piger på banen på samme 8M-hold i U13/14. Pigegruppen har også iværksat et fastholdelsesprojekt for teenagepiger med fælles bydelstræning, der løber af stablen i 2019.

Der har i 2018 været 52 turneringssager – især har indførelsen af de elektroniske holdkort medført en mærkbar stigning i klager over modstandere, der ikke overholder Turneringsreglementet omkring især reglerne for ”at være spillet fri”. De grove sager ligger på samme niveau som i 2017 – 12 sager i 2018 – heraf 7 med afbrudte kampe i 7M-døm selv-kampe. Fodboldpasset har været med til at rydde godt og grundigt op i medlemstilhør.

Dommersituationen er som altid et aktuelt emne – aldrig har dommerne dømt så mange kampe som i 2018
(næsten 12.000 dommerpåsætninger), hvor 21 dommere har dømt flere end 100 kampe. Igen varsles ”tvungen” dommerrekruttering for at kunne tilmelde hold – ellers må man til lommerne. Målet er i første omgang tilgang af 100 dommere.

DBU København har lukket streetafdelingen – der har været finansieret af midler fra Københavns Kommune – ned til fordel for en EURO 20120-konsulent omkring København som en af værtsbyerne for Herre-EM 2000.