2007

DBU var i disse år yderst aktiv med ændringer – reelt blandede man sig i stadig mere. I 2007 var det talentarbejdet, der holdt for – et område, hvor Lokalunioner ellers altid havde spillet en meget central rolle med træningssamlinger og landsjuniorstævner. De nye åbenbaringer skulle være DBU-licens til de eliteklubber, der ville – og havde råd til – at deltage i de bedste ungdomsrækker for drenge og piger. Rækker, der nu var landsdækkende. Talenterne skulle i toppen samles her. Det betød samtidig farvel til KBUs Herreeliteudvalg – blev erstattet af et DBU-styret STU (Styret Talent Udvikling). Og så passerede det europæiske kontinents ældste klub, KB, som KBU-klub nr. 4 grænsen for 1000 medlemmer og sluttede sig her til Skjold-HIK-Hvidovre.

Turneringsåret skulle laves om – det kunne man roligt forudse ikke ville ske problemfrit i København. Nu skulle der spilles med et turneringsår, der startede 1. juli og sluttede 30. juni i stedet for en kalenderturnering. Man fik mindre end 1 år til at forberede sig på det – det var med de udsigter, man gik i gang med 2007s turneringsrækker.

KBU udvidede samarbejdet med de andre Lokalunioner. I 2007 var det med LFBU – der fik mulighed for at stille op med 2 hold i U14 drenge-alderen i bedste og næstbedste KBU-rækker. Det ville de gerne – deres egen bredde var i toppen for smal til at udfordre de 2 bedste hold – og så var der ikke andet at gøre end at tage tværs igennem SBU og til KBU. For man kunne ikke blive enige med SBU om en for LFBU rimelig ordning i 2007. Det faldt sammen med, at de gamle betegnelser Ynglinge, Junior, Drenge og Lilleput – og længere nede Miniput, Microput, Pode – forsvandt for at blive erstattet af U-betegnelserne. Tallet efter Uet angav den alder, som spillerne ikke måtte være fyldt det år, hvor turneringsåret startede – ikke helt nemt at vænne sig til. På drengesiden havde man nu etårs-årgange fra U15 og yngre. Og på pigesiden besluttede man at kopiere samarbejdet med BBU, så de nu kunne sende et hold over at deltage i bedste københavnske pigerække.

2007 blev på indendørs-siden et mix-år. Der blev dystet – og kåret mestre – i både det gammeldags spil med bander, der nu foregik på stor håndboldbane til større mål, og så det nytilkomne Futsal til håndboldmål og uden bander. KBU blev den første af DBUs Lokalunioner, der afholdt officielt mesterskab i Futsal for senior – Tårnby hos kvinderne og Østerbro hos herrerne løb med debut-titlerne. Tilmed sejrede Østerbro også hos herrerne i bandespillet, mens Skjold her tog titlen hos kvinderne. Dertil kom 5 KM-vindere på ungdomssiden i bandespillet – 3 hos drengene, 2 hos pigerne – og så hos Old Boys.

København havde stadig 2 aktive DBU-konsulenter styret fra KBUs administration under Jan Kristensen med fast udgangspunkt fra Ved Sporsløjfen på Østerbro. De styrede bl.a. Formandsklubben, der var til uddannelses- og netværksture til Malmö, Århus og Odense. Men også på græsrodsniveau var konsulenterne aktive med at stifte en ny klub på Nørrebro med base i en nyistandsat NørrebroPark og i samarbejde med kvarterløftet dér - døbt Nørrebro United. Der var reelt tale om et pionerarbejde i et område med indbyggertal som hele Esbjerg – men hidtil uden egen fodboldklub for ungdommen.

KBU gik sammen med Københavns FodboldDommerklub om et nyt Fair Play koncept. Tanken var økonomisk at belønne de hold og klubber, som opfører sig korrekt og udviser fair play over for både modstander og dommer. Pengene kom fra bøderne – men også direkte fra KBUs kasse.

Kilde : KBUs årsberetning 2007