Kvindesenior

1972

Så sker det – fodbold skal ikke længere kun forbeholdes mænd. Men hvad skal det nye barn hedde ? Dame- eller Kvindefodbold – valget falder på det første. Hvad med reglerne – skal de være ens for de to køn ? På spillereglernes felt bliver og er der fortsat helt ligestilling – Fodboldloven gælder uanset om man er af det ene eller andet køn. I turneringsreglerne laver man den ene ændring, at hvor grænsen mellem senior og ungdom hos mænd er fastsat til 16. år – så sættes den på spindesiden til 15. år. Er man fyldt 15 år må man som pige spille med i seniorrækkerne. Der lægges ud med 14 klubber opdelt i 2 rækker – Serie I og Serie II. Senere når man at koble en Serie III på også – i 1983.

1975

KBU får kun lov til at beholde sine bedste damehold for sig selv i 3 sæsoner – 1972, 1973 og 1974. Alle 3 år vinder Rødovre den bedste københavnske række – og kan med rette som den eneste kalde sig Københavnsmester i Damefodbold. Siden har de bedste københavnske hold deltaget i DBUs rækker og overladt sine breddehold til sammen med de øvrige københavnske fodboldklubber at dyste i de københavnske rækker. I 1985 opnår damerne ligeberettigelse med mændene – også deres bedste række skal hedde Københavnsserien. De efterfølgende benævnes som hos mændene Serie 1 og Serie 2.

1978

I 1978 får damerne deres Københavnske Pokalturnering – for sent til at nogen klub kan opnå at vinde ”The Double” for på det tidspunkt er den bedste københavnske damerække uden deltagelse af de absolut bedste københavnerklubbers 1. hold. FB vinder den første pokaltitel, Sundby nr. 2 – herefter sætter Rødovre sig på de 12 efterfølgende i træk – for den københavnske damepokalturnering går ind i 1991.

1993

Damerne er 4 år før mændene med at introducere 7"mands"fodbolden – spillet på ½ bane til mindre mål, kortere spilletid og uden brug af off side. Det sker i 1993.

1998

Man forsøger også at få damerne til at fortsætte ud over seniortiden – som Old Girls. Men hvor gammel skal en dame være for at være Old Girl ? Man beslutter sig for at sætte grænsen så lavt som fyldt 29 år – 4 år under den på det tidspunkt gældende Old Boys-aldersgrænse. Det lykkes i 1998 og 1999 at få gennemført en 7M-række i Old Girls – så glider det væk igen for at blive vakt til live i 2009. Men efter en del år dør det ud igen - og dermed ingen rækker under "Ældre" for kvinder, som de nu hedder.

2003/04

Ved årsskiftet 2003/04 beslutter man sig for, at nu skal det hedde Kvindefodbold og ikke længere Damefodbold.


2005

Allerede i 2005 er alle kvinderækker – både de i 11mands og de i 7mands blevet til halvårlige turneringer, og man skelner ikke som hos mændene mellem om det er 1. hold eller ej. Er man god nok, så kommer man med uden hensyn til holdbetegnelsen. Dog kun et hold fra hver klub i samme pulje i toppen.

2010

København får igen sin egen kvindepokalturnering. Nu for kvinder, for tilbage ved årsskiftet 2003/04 beslutter man sig for, at nu skal det hedde Kvindefodbold og ikke længere Damefodbold. Pokalturneringen – Kvinde 7eren – bliver for 7mandsholdene, men den overlever kun til og med 2013. Interessen for at deltage var for ringe.

2013

Ligesom hos mændene, kom der også hos kvinderne til at deltage hold fra Bornholm fra 2013 i Københavnsserien, hvis ellers de ville. Det ville de kun det første år.

FÆLLESRÆKKER

1975

Mændene måtte vente 24 år på at få deres første DBU DM-turnering. Kvinderne noget kortere. Fra første KBU-turnering i 1972 skulle der kun gå 3 år – så var DBU på banen med den første landsdækkende Dame-DM. 3 KBU-klubber fandt nåde og kom med – Sundby, Rødovre og Bispebjerg – i DM Øst.

1981

I 1981 indføres den landsdækkende 1. division – her kom Rødovre med som ene KBU-hold – og med Danmarksserier under sig. Her kom Rødovre 2, Sundby, KFUM og HIK med i Øst-kredsen.

2013

Den model har holdt sig til sommeren 2013. Her skippede DBU Kvinde-Danmarksserien – den er nu givet tilbage til Lokalunionerne. Det har fået Sjælland, København, Lolland-Falster og i princippet også Bornholm til at lave sin første fællesrække på kvindesiden – Kvindeserie Øst. 

Periode

DBU-rækker

KBU (nu DBU København)-rækker

1972-74

Ingen

DameSerie I

(8-10)

DameSerie II

(6)

 

1975-80

DameDivision I

(3)

DameSerie I

(9-7)

DameSerie II

(2-3)

 

1981-84

Dame

Division I (1)

DameDanmarks

Serie (3-4)

DameSerie I

(8-7)

DameSerie II

(3)

Fra 83: Dame Serie III (5-9)

1985-89

Dame

Division I (1)

DameDanmarks

Serie (3)

DameKøben

havnsSerie (8-11)

DameSerie I

(6-5)

DameSerie II

(7-6)

1990-92

Dame

Division (1)

Dame Øst/Dan-marksserie

(3-2)

DameKøben

havnsSerie

(10)

DameSerie 1

(8)

DameSerie 2

(5-6)

1993-2003

DameElite

Division

(1)

DameDi

vision I

(1)

DameDan marksserie

(2-3)

DameKøben

havnsserie

(11-7)

DameSerie 1

(6-5)

DameSerie 2

(5-0)

2004-

2013 forår

KvindeEli

tedivision/

Liga(1)

Kvinde

Division

1 (1)

KvindeDan

marksserie

(2)

KvindeKøben

havnsserie

(9-3)

KvindeSerie 1

(6-8)

KvindeSerie 2

(0-9)

2013 efterår –

nu

KvindeEli

tedivision/

Liga(1)

Kvinde

Division

1 (2-4)

KvindeSerie

Øst

(2-3)

KvindeKøben

havnsserie

(8-7)

KvindeSerie 1

(8-6)

KvindeSerie 2

(6-5)

Tal i parentes angivet antal 1. hold fra KBU/DBU København ved periodens start henholdsvis periodens slut.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første