Det er gratis for alle klubformænd at deltage i netværkets tre første moduler i 2022. Udlandsrejsen er med fuld egenbetaling.

Alle klubber som deltog i 2021 er automatisk tilmeldt i 2022, men nye klubber bedes tilmelde sig via nedenstående tilmeldingsformular.  

DBU København sørger for forplejning til alle møder i samarbejde med værtsklubben. 

På forhånd tak.

Modul 1

Dato: Mandag den 25. april kl. 17:00
Sted: FC Damsø 
Pris: Gratis at deltage som klubformand i klub under DBU København

Program

Status fra DBU Københavns bestyrelse

Orientering om samarbejdet i DBU Bredde. 

Status på projekter og udvikling

DBU Københavns administration giver en kort status på projekter, aktiviteter og muligheder som DBU Københavns klubber kan benytte/deltage i. Hvad er på vej i 2022 fra DBU København, DBU og UEFA? Hvordan matcher tiltag og projekter bestyrelsens strategiske indsatser?  

Opfølgning på Paris-turen. Orientering fra bestyrelsen om hvilke opgaver DBU København tager fat på og hvordan:

Bud på hvordan DBU København og klubberne kommer videre med ønsker som fx

 • Hjælp til HR-opgaver
 • Lønstatistik
 • Juridisk bistand
 • Økonomistyring

Modul 2

Dato: Trsdag den 7. juni kl. 17:00
Sted: Ikke fastlagt endnu
Pris: Gratis at deltage som klubformand i klub under DBU København

Program

Nyt fra bestyrelsen

Kort status fra bestyrelsen

DBU´s børnestrategi

Formandsklubben inviterer Jesper Jacobsen, Teamleder for DBU Børnefodbold.

 • Implementering af den nye strategi.
 • Krav eller inspiration?
 • Fordeling af ressourcer og midler i klubberne.
 • Hvordan spiller børnestrategien sammen med DBU´s licenssystem – nu og i fremtiden?

Efterfølgende workshop.

Det er fedt at opleve, at vi alle brænder for at piger og drenge i alle aldre kan få lov til at spille fodbold og opbygge vigtige relationer. Som medlem af formandsklubben får man en masse god inspiration, diskuterer vigtige emner og sidst men ikke mindst gode grin som en del af et unikt fællesskab. Jeg glæder mig allerede til næste seance. Kim Meurs-Gerken, formand for HIK Fodbold

Modul 3

Digitalisering og IT

Dato: 26. september
Sted: Ikke fastlagt endnu
Pris: Gratis at deltage som klubformand i klub under DBU København

Program

Formandsklubben inviterer DBU-IT

 • Hvad er der på vej og hvordan kan det hjælpe klubberne?
 • Hvordan får klubberne indflydelse på prioriteringer?
 • Stigende IT-udgifter – hvorfor?
 • Deling af oplysninger/data gennem API
 • Hvilke udfordringer/muligheder ser DBU-IT i fremtiden

Modul 4 (rejse)

Dato: 5, 6 og 7 november 2022
Pris: ca. 7.000 kr. 

Årets rejse meldes ud så snart vi har det på plads. Styregruppen har prioriteret følgende rejsemål i 2022: 

 1. Belgien
 2. Holland

Vi forsøger at arrangerer klubbesøg i hhv. bredde og eliteklub (fokus på klubbernes arbejde med børnefodbold) samt 1 kamp på øverste niveau. Der arrangeres evt. et møde med det lokale forbund eller en lokal journalist/sportshistoriker eller lign. Derudover vil styregruppen sammensætte et program med oplæg og debat om relevante emner for netværket. 

Tilmelding til formandsklubben 2022