Antallet af fodboldkampe, der afbrydes grundet vold og trusler mod dommeren, er halveret siden 2012. Det vækker stor glæde hos DBU og lokalunionerne.

Det er desværre ofte de dårlige sager, der stjæler overskrifterne. Men rent faktuelt, så afvikles langt størstedelen af de knap 84.000 årlige 11-mandskampe, med påsat dommer, gnidningsfrit.

Helt nye tal fra DBU Bredde viser nemlig, at antallet af 11-mands fodboldkampe, der afbrydes grundet vold og trusler mod dommeren udgør 16 ud af de i alt 83.660 11-mandskampe med påsat dommer. For 10 år siden i 2012 var antallet 36 ud af 73.226 kampe. Dermed er antallet af afbrudte kampe på grund af vold og trusler mod dommeren mere end halveret de sidste 10 år.

-Bare én sag, vil altid være én sag for mange. Men det er meget positivt, at vi er nede på et meget lavt antal sager i forhold til det store antal af fodboldkampe, der spilles årligt. Der skal lyde en stor ros – først og fremmest til dommerne, men også i høj grad til det kæmpe arbejde, der foregår i klubberne med at skabe gode rammer for afholdelsen af de mange fodboldkampe, siger Bent Clausen, der er politisk ansvarlig for dommerområdet i DBU Bredde.

Arbejdet fortsætter ufortrødent
De nye tal er også positiv læsning for Jakob Koed, der deler ansvaret for dommerområdet med Bent Clausen i DBU Bredde. Trods de positive tendenser påpeger han dog, at det er ”trist for fodbolden”, at der fortsat opstår enkelte tilfælde, hvor dommeren ser sig nødsaget til at afbryde kampen.

- Vold og trusler hører ingen steder hjemme i fodbolden. Derfor ærgrer det mig selvfølgelig over, at der fortsat er kampe, hvor vores dommere skal møde denne type uacceptabel adfærd. Vi fortsætter derfor ufortrødent vores målrettede arbejde med at uddanne og udvikle vores fodbolddommere samt vores medlemsklubber gennem holdningskampagner, dialog og adfærdsregulerende tiltag, så vil også i fremtiden kan fastholde eller forhåbentlig nedbringe de lave tal, siger Jakob Koed.

Flest positive oplevelser
I november 2020 nedsatte DBU Breddes bestyrelse en arbejdsgruppe, der fik til opgave at belyse problemstillinger og komme med forslag til anbefalinger til tiltag, der kan øge dommernes tryghed i forbindelse med deres virke på de danske fodboldbaner. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger vedtog DBU Breddes bestyrelse i februar 2021, at der blev igangsat tiltag på de belyste områder. Derudover har kampagnen ’Råb pænt’ fra sæsonen 2021-2022 været det seneste skud på stammen af holdningskampagner og fairplay kampagner, der med særlig fokus på dommeren har slået til lyd for god tone og bedre opførsel på fodboldbanen.

Og faktisk er det for langt de fleste dommere en positiv oplevelse at dømme fodbold. Senest blev dette bekræftet i en DBU-rundspørge blandt 1.400 breddedommere i 2021. Rundspørgen viste, at 92 procent af dommerne svarede, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med at være dommer.