Du ansøger om en plads i fællesrækkerne ved at oprette et stamhold og 'tilmelder' holdet den række, som du gerne vil søge om en plads i. Du kan finde rækkebetegnelserne længere nede i artiklen.

Guide til oprettelse af stamhold

Ansøgningsperiode
I perioden 16. maj - 25. maj kan din klub ansøge om en plads i de højeste fælles drenge ungdomsrækker øst for Storebælt. 

DBU licens har pr. 8. maj 2022 tildelt licens for drenge. Se licensrangeringen her.

Vær opmærksom på, at ansøgningen foregår via din klubs adgang til KlubOffice. 

Holdsamarbejde
Det er ikke muligt at ansøge om plads i rækker på baggrund af et holdsamarbejde.
Hermed følger lokalunionerne den praksis, der også er gældende i licenssystemet, hvor det heller ikke er muligt at ansøge om licens på baggrund af et holdsamarbejde. 

Rækkebetegnelser
Der kan til sæsonen 2022-2023 ansøges om indrangering i følgende rækker med spillernes årgang i parentes:

Drenge ungdom fællesrækker:

  • U19 Drenge Øst 1/2 (04-05) - 2 rækker med 12 hold
  • U17 Drenge Øst 1/2 (06) - 2 rækker med 12 hold
  • U16 Drenge Øst 1/2 (07) - Op til 2 rækker med 12 hold
  • U16 Drenge Øst Reserve (07) - Er alene for klubber med hold i U17/U19 i Ligaen/Divisionen
  • U15 Drenge Liga 2 (08) - Liga 1 administreres af DBU
  • U14 Drenge Lige 2 (09) - Liga 1 er alene med de 6 højest placerede licenshold i Øst
  • U13 Drenge liga 2 (10) - Liga 1 er alene med de 6 højest placerede licenshold i Øst

Bemærk: Alle rækker har ansøgningsfrist onsdag d. 25. maj klokken 23.59.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsproceduren foregår ved at alle hold - via klubbens adgang til KlubOffice - skal oprette et stamhold, som skal tilmeldes ansøgerrækken via KlubOffice. Dette gælder for alle ovenstående rækker. 
Hvis der ikke er oprettet et stamhold, så bliver holdet ikke vurderet med henblik på indrangering, eftersom det fælles indrangeringsudvalg ikke vil have noget grundlag at bedømme holdet på. Husk derfor fristen. 

Stamholdet skal indeholde 18 spillere og 2 trænere. Er der færre end 18 spillere på stamholdet, anses ansøgningen for værende ugyldig. Er der flere end 18 spillere på stamholdet, udvælger det fælles indrangeringsudvalg tilfældigt 18 spillere fra stamholdet. 

Betingelser ved ansøgning:

  • En klub kan kun deltage med et hold i hver enkelt række. Undtaget fra dette er licensklubber, der tildeles en plads, der automatisk giver en plads i U13, U14 eller U15 Liga 1. Disser klubbers 2. hold (inkl. Overbygningshold) kan søge om en plads i U13, U14 og U15 Liga 2 på den pågældende tildelte årgang. 
  • Er der ikke ansøgt ved ansøgningsfristens udløb eller mangler der væsentlige oplysninger (på stamholdet oprettet i KlubOffice), så kan klubben ikke forvente at komme i betragtning til pågældende række(r)

Husk: Indtast spillested samt ønsker til spilledage samt tider. Hvis klubben har særlige ønsker omkring hold, der skal spille for eksempel samme lørdag hjemme, så skal de indsendes senest d. 25. maj for U16 til U19 Drenge Øst til Martin Munk på munk@dbukjoebenhavn.dk og U13 til U15 Drenge Liga 1 og 2 til Lars Nielsen på larn@dbusjaelland.dk

Vi gør opmærksom på, at alle ønsker ikke nødvendigvis kan opfyldes.

Fællesrækker - Drenge
U19 Øst 1/2: Administreres af lokalunionerne. Alle klubber, der ønsker at deltage, skal ansøge via KlubOffice. Der vil være op- og nedrykning mellem turneringshalvdelene.

U17 Øst 1/2: Administreres af lokalunionerne. Alle klubber, der ønsker at deltage, skal ansøge via KlubOffice. Der vil være op- og nedrykning mellem turneringshalvdelene.

U16 Øst 1/2: Administreres af lokalunionerne. Alle klubber, der ønsker at deltage, skal ansøge via KlubOffice. Der vil være op- og nedrykning mellem turneringshalvdelene.

U16 Øst reservehold: Er turnering alene for klubber med U17/U19, der er indrangeret i Ligaen eller Divisionen.

U15 Liga 1: Administreres af DBU. Pladserne tildeles via licenssystemet.

U15 Liga 2: Administreres af lokalunionerne. Klubber uden licens skal ansøge via KlubOffice. 

U14 Liga 1: Administreres af lokalunionerne. Pladserne tildeles via licenssystemet - læs mere under punktet Holdsammensætning u14 Liga 1. 

U14 Liga 2: Administreres af lokalunionerne. Klubber uden licens skal ansøge via KlubOffice. 

U13 Liga 1: Administreres af lokalunionerne. Pladserne tildeles til de seks øverste klubber i licenssystemet fra Øst. 1. turneringshalvdel afvikles som 8:8, og 2. turneringshalvdel som 11:11. 

U13 Liga 2: Administreres af lokalunionerne. Klubber uden licens skal ansøge via KlubOffice. Klubber uden licens har frit optag ved ansøgning med 18 spillere på stamhold og indsendelse af medlemstal for årgangen. 1. turneringshalvdel afvikles som 8:8, og 2. turneringshalvdel som 11:11.

Bemærkninger til U13 Liga 1, U13 Liga 2, U14 liga 1, U14 liga 2 og U15 Liga 2
De klubber, som har opnået licens, får automatisk holdene sat ind på rækkerne i licenstildelt rækkefølge. 

Ønsker et licenshold ikke at gøre brug af den sikrede plads, skal dette meddeles lokalunionen senest d. 25. maj.

Det fælles indrangeringsudvalg forbeholder sig ret til at oprette Liga 3 og omplacere ansøgere hertil.

Til 2. turneringshalvdel forbeholder det fælles indrangeringsudvalg sig ret til at ændre på U13-U15 rækkernes sammensætning samt omplacere hold til og fra LU. 

Holdsammensætning U14 Liga 1
U14 Liga 1 består af de seks øverste klubber i top 16 i licenssystemet fra Øst. Er der ikke 6 klubber, vil pladserne tildeles de fem øverste klubber i licenssystemet fra Øst, samt én plads tildeles et hold fra DBU Fyn - såfremt holdet er blandt de 16 højest rangerede i licenssystemet. 

I 2. turneringshalvdel består U14 Liga 1 af de seks øverste klubber i top 18 i licenssystemet fra Øst. Er der ikke 6 klubber, vil pladserne tildeles de fem øverste klubber i licenssystemet fra Øst, samt én plads tildeles et holds fra DBU Fyn - såfremt holdet er blandt de 18 højest rangerede i licenssystemet. 

I tilfælde af, at der kun findes 4 hold fra Øst blandt de 18 højest rangerede i licenssystemet, vil pladserne tildeles de fem øverste klubber i licenssystemet fra Øst, samt to pladser til hold fra Vest. Liga 1 vil i dette tilfælde bestå af 7 hold. 

Spørgsmål til fællesrækkerne
Kan rettes mod din lokalunion dagligt mellem 10.00 - 15.00.

DBU Sjælland: Lars Nielsen på telefon 4634 0734 eller larn@dbusjaelland.dk
DBU København: Michael Nyegaard på telefon 3915 9200 eller på mailadressen miny@dbukoebenhavn.dk 

Vigtige datoer
16. maj: Rækkerne åbnes for ansøgning
25. maj: Frist for ansøgning til KlubOffice og fremsendelse af medlemstal for U13 (2010)
7. juni: Behandling af ansøgere og rækkesammensætning
13. juni: Offentliggørelse af indrangering

Datoplan for turnering
Efterårsturnerings 2022 starter tidligst i uge 32 og slutter senest den sidste weekend i november. Forårsturneringen 2023 starter tidligst op igen den første weekend i marts.