DBU Københavns repræsentantskab er unionens højeste myndighed, og består af samtlige klubber under DBU København. Mandag den 28. februar 2022 afholdes årets repræsentantskabsmøde, hvor alle klubber har mulighed for at øve indflydelse på fodboldens retning og udvikling i København. 

Mødet afholdes på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V fra kl. 17:00.

Alle klubber kan stille med 2 klubrepræsentanter.

Regnskab og budget sendes til alle klubber senest 14 dage før mødet.

Har du spørgsmål bedes du skrive til info@dbukoebenhavn.dk 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2022


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om unionens virksomhed
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København
 5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
11. Eventuelt