Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA PRO
UEFA PRO

UEFA PRO

Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA Pro og har bestået de 5 hovedområder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse

samt det individuelle skriftlige projekt.

UEFA PRO-Licens
UEFA PRO-Licens
PRO

UEFA PRO-Licens

UEFA PRO licensen er den højeste internationale trænerlicens, som kvalificerer til at træne spillere på øverste niveau i Danmark og internationalt.

UEFA PRO

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.


Formål og indhold

Formålet er, at du erhverver dig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark og internationalt.

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Fysiologi og test
  • Case-baseret fodboldledelse
  • Mediehåndtering
  • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
  • 3 x supervision i egen klub
  • Talentudvikling i Danmark og udlandet
  • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
  • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)

Afvikling
Uddannelsen er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger a 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Du skal forvente en studietur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er meget tidskrævende. Uddannelsen afvikles som udgangspunkt hos DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter.

Optagelseskrav
For at blive optaget på UEFA Pro skal du have gyldig A-licens og fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau:

Herre = 3F Superliga, 1. eller 2. division
Herre ungdom = U17 eller U19 Liga, 
Kvinde = Gjensidige Kvindeligaen
Kvinde ungdom = U18 DM piger

DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
Andet (dispensation)

Derudover skal der normalt gå minimum 3 år mellem afslutning af UEFA A og opstart på UEFA PRO. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:

Karakter/udtalelse fra DBU A-træner/UEFA A
Erfaring som træner på eliteniveau
Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt

Ansøgning om optagelse
Der udsendes mail til alle med A-licens, når der igen åbnes for ansøgning. Næste forløb forventes at starte i begyndelsen af 2024. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på siden her fra maj 2023 med ansøgningsfrist august 2023.

Pris
Kr. 110.500,-

Kursusgebyret kan efter nærmere aftale betales i to rater.  Pris for eksamen er ikke inkluderet og opkræves særskilt.

Kompetence
UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.

Spørgsmål kan rettes til
Træneruddannelseschef Henrik Clausen - tlf. 43262260 / mail: hecl@dbu.dk eller Uddannelseskoordinator Kit Vagner - tlf. 43262232 / mail: kit@dbu.dk

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.